เจ็บจบลบลืม

 กอล์ฟ สุทธิพงษ์ ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เจ็บจบลบลืม กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กอล์ฟ สุทธิพงษ์เรียบเรียง: อาท อามูสิกะดะถ

อ้ายเจ็บ เจ้าจCเจ้าลืม เจ้าลBmบ เรื่องราวทุกEm Dฉาก..อ้ายจำ เจ้าจาCก เจ้าฝากแผลใจจนอ้ายจื่อDจำ

Em | C |G | D |

C | Bm Em |Am D | G |

ง่ายGเนาะ ตอนเจ้าสิไBmมันง่ายเนCาะ คำเว้Dง่ายGโพด คำว่าจบสาBmเฮาเจ้าฮอดบ่เศร้Cา บ่เหงา บ่เสียใจD บ่อีหยังGเลย

แต่อ้ายนี่ติ๊Amสิซักตาย แต่อ้ายนี่ทBmรมานหลายอ้ายนี่ติ๊Cทนบ่ไหDว ฮู้บ่Gแต่เจ้านั่นติ๊Amฮอดบ่หันมา บ่มีโอกาBmสให้เจ้าได้ง้อเจ้าไปแบบ บ่C ๆ ๆ บ่สนใDจ..

อ้ายเจ็บ เจ้าจCเจ้าลืม เจ้าลBmบ เรื่องราวทุกEm Dฉาก..อ้ายจำ เจ้าจาCก เจ้าฝากแผลใจจนอ้ายจื่อDจำจำได้บ่G ทุกคำเว้Bmจื่อแหน่บ่Em ทุกการกระทำDที่บอกว่าฮัCก ว่าฮัก ฮัก ฮักอ้าBmยอ่ำหล่ำคำว่าฮักAmทุกคำเDคยมีอยู่จริงGบ่

C | Bm |Am D | G |
C | Bm Em |C | D |

เจ็บGเนาะ..มื้อที่เจ้าBmไปมันเจ็บเนCาะ สุดท้ายอ้ายกะส่ำหมDา..

ที่เจ้าCเอามาปล่อยวัดที่เจ้า บ่เลี้Bmยง บ่เกีย บ่แนมEmฮอดหน้าถิ่มอ้าAmยไว้กับหลวงตDา กลายเป็นหมGาวัด

* | ** |

D |

** |

ที่บอกว่าฮัCก ว่าฮัก ฮัก ฮักอ้าBmยอ่ำหล่ำคำว่าฮักAmทุกคำเDคยมีอยู่จริงGบ่

Am D | G | G |คอร์ดเพลง เจ็บจบลบลืม กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เนื้อเพลง เจ็บจบลบลืม กอล์ฟ สุทธิพงษ์ อ้ายเจ็บ เจ้าจบ เจ้าลืม เจ้าลบ เรื่องราวทุกฉาก อ้ายจำ เจ้าจาก เจ้าฝากแผลใจจนอ้ายจื่อจำ ง่ายเนาะ ตอนเจ้าสิไป มันง่ายเนาะ คำเว้า ง่ายโพด คำว่าจบสาเฮา เจ้าฮอดบ่เศร้า บ่เหงา บ่เสียใจ บ่อีหยังเลย แต่อ้ายนี่ติ๊สิซักตาย แต่อ้ายนี่ทรมานหลาย อ้ายนี่ติ๊ทนบ่ไหว ฮู้บ่ แต่เจ้านั่นติ๊ฮอดบ่หันมา บ่มีโอกาสให้เจ้าได้ง้อ เจ้าไปแบบ บ่ๆๆ บ่สนใจ อ้ายเจ็บ เจ้าจบ เจ้าลืม เจ้าลบ เรื่องราวทุกฉาก อ้ายจำ เจ้าจาก เจ้าฝากแผลใจจนอ้ายจื่อจำ จำได้บ่ ทุกคำเว้า จื่อแหน่บ่ ทุกการกระทำ ที่บอกว่าฮัก ว่าฮัก ฮัก ฮักอ้ายอ่ำหล่ำ คำว่าฮักทุกคำเคยมีอยู่จริงบ่ เจ็บเนาะ มื้อที่เจ้าไป มันเจ็บเนาะ สุดท้ายอ้ายกะส่ำหมา ที่เจ้าเอามาปล่อยวัด ที่เจ้า บ่เลี้ยง บ่เกีย บ่แนมฮอดหน้า ถิ่มอ้ายไว้กับหลวงตา กลายเป็นหมาวัด ที่บอกว่าฮัก ว่าฮัก ฮัก ฮักอ้ายอ่ำหล่ำ คำว่าฮักทุกคำเคยมีอยู่จริงบ่