โง่เอง เจ็บเอง

 กอล์ฟ สุทธิพงษ์ ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โง่เองเจ็บเอง กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เขาบ่ได้ผิดCอีหยังเลย มีแต่เฮEmาที่ยังฮักมีแต่เฮAmาที่ฝาก..หัวใจEmไว้นำเขาเขาบ่ได้Fถิ่มเฮาไป ที่ผ่านมEmามีแค่เฮาถิ่มทุกอย่าDmงเองโดยที่เขาบ่ต้องกาGร..

บ่พอเซาCแล้วหวา บ่พอถอEmยแล้วหวากับการเอาใจFไปเจ็บยังบ่จื่อCอีกบ่ ยังบ่ยอEmมอีกบ่ ว่ามันไร้Gค่า

ทุ่มเทFให้เขาซุอย่Fmางบ่จืดจาEmง แต่เขาบ่มองกลับมAmยังสิโง่Fอีกหวาบ่พอเซาแล้วหวา อย่าปึกหลาGย..

ยืนยัDmนสิโง่ ฮักแบบบ่เผื่อใEmจ..โทษไผFบ่ได้เคียดให้เขากะบ่ได้ ย้อนGว่า..

** |

บ่เคยสิถามจักคำC ว่าอยากให้..เฮาฮัEmกบ่กะเจ็บจั่งซี้ล่ะน้Amอ ลงท้ายด้วยทEmรมานนับจากนี้Fเซาเด้อ อย่าเพ้อเจ้Emอปานนั้นเขาบ่ได้Dmเซาฮัก เขาบ่Gเคยฮักแต่(C)แรก     (G)

C | F |C | G |
F Fm | Em Am |F | G |

* | ** | *** | ** | *** |

F | C |คอร์ดเพลง โง่เองเจ็บเอง กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เนื้อเพลง โง่เองเจ็บเอง กอล์ฟ สุทธิพงษ์ เขาบ่ได้ผิดอีหยังเลย มีแต่เฮาที่ยังฮัก มีแต่เฮาที่ฝาก หัวใจไว้นำเขา เขาบ่ได้ถิ่มเฮาไป ที่ผ่านมามีแค่เฮา ถิ่มทุกอย่างเองโดยที่เขาบ่ต้องการ บ่พอเซาแล้วหวา บ่พอถอยแล้วหวา กับการเอาใจไปเจ็บ ยังบ่จื่ออีกบ่ ยังบ่ยอมอีกบ่ ว่ามันไร้ค่า ทุ่มเทให้เขาซุอย่าง บ่จืดจาง แต่เขาบ่มองกลับมา ยังสิโง่อีกหวา บ่พอเซาแล้วหวา อย่าปึกหลาย ยืนยันสิโง่ ฮักแบบบ่เผื่อใจ โทษไผบ่ได้เคียดให้เขากะบ่ได้ ย้อนว่า บ่เคยสิถามจักคำ ว่าอยากให้ เฮาฮักบ่ กะเจ็บจั่งซี้ล่ะน้อ ลงท้ายด้วยทรมาน นับจากนี้เซาเด้อ อย่าเพ้อเจ้อปานนั้น เขาบ่ได้เซาฮัก เขาบ่เคยฮักแต่แรก