สถานะไร้ชื่อเรียก

 กอล์ฟ สุทธิพงษ์ ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สถานะไร้ชื่อเรียก กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กอล์ฟ สุทธิพงษ์

ความสัมพัA#นธ์บ่มีชื่อ เขาเอิ้นโง่Cฮ้องไห้โฮ ๆAm เขากะบ่สนDmใจเรียกร้อA#งอีหยังกะบ่ได้Cเจ็บเกือบตาFย สุดท้ายเจ้าไปนำเขAา..

คิดFไปเองเสมอ ว่าเธอมีใจ ว่าเจ้าฮักคิดCไปเองตลอด ว่าเฮาคือคนที่สำคัญกะบอกฮักA#กันซุมื้อ คิดฮอดกันอยู่เป็นประจำแต่บ่มีCแววสิได้เป็นตัวจริง

บ่Fน่าเผลอไปยิ้มให้แชตเจ้าแต่แรกเลยบ่Cน่าไปฮู้สึกสัมพันธ์ลึกซึ้งแต่แรกเลยถืกตั๋Dmวแต่ให้ฮัก กะโดนตลอด บ่แม่นบ่เคยแต่บ่จื่อA#เลย จั่งแม่นโง่Cแท้เด้Fหัวใจ..  C

 A     แล้Dmวมื้อหนึ่งคนในใจC..บ่แม่นA#อ้าย.. C      มื้อDmเดียวกัน เจ็บCแฮงหลาย      คือใจA#สิขาด..ตายลงตรงนี้C..

** |

ลิโตA#นหัวใจกูเด้Cเฮ็ดหน้าเส่เหAmว่เบิ่งเขาฮักเDmจ้าหอบหัวใจA#เอาไปให้เขCา..ทำร้าย ปานเจ็บFบ่เป็น..  (C)

F C | Dm C |A# Am |Gm C |

F | C | A# | C |

* | ** | *** | ** |

ลิโตA#นหัวใจกูเด้Cเฮ็ดหน้าเส่เหAmว่เบิ่งเขาฮักเDmจ้าหอบหัวใจA#เอาไปให้เขCาทำร้าย..ส่างบ่ตายแหน่แหม..

A# A#m | F |F |คอร์ดเพลง สถานะไร้ชื่อเรียก กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เนื้อเพลง สถานะไร้ชื่อเรียก กอล์ฟ สุทธิพงษ์ ความสัมพันธ์บ่มีชื่อ เขาเอิ้นโง่ ฮ้องไห้โฮๆเขากะบ่สนใจ เรียกร้องอีหยังกะบ่ได้ เจ็บเกือบตาย สุดท้ายเจ้าไปนำเขา คิดไปเองเสมอ ว่าเธอมีใจ ว่าเจ้าฮัก คิดไปเองตลอด ว่าเฮาคือคนที่สำคัญ กะบอกฮักกันซุมื้อ คิดฮอดกันอยู่เป็นประจำ แต่บ่มีแววสิได้เป็นตัวจริง บ่น่าเผลอไปยิ้มให้แชตเจ้าแต่แรกเลย บ่น่าไปฮู้สึกสัมพันธ์ลึกซึ้งแต่แรกเลย ถืกตั๋วแต่ให้ฮัก กะโดนตลอด บ่แม่นบ่เคย แต่บ่จื่อเลย จั่งแม่นโง่แท้เด้หัวใจ แล้วมื้อหนึ่งคนในใจ บ่แม่นอ้าย มื้อเดียวกัน เจ็บแฮงหลาย คือใจสิขาด ตายลงตรงนี้ ลิโตนหัวใจกูเด้ เฮ็ดหน้าเส่เหว่เบิ่งเขาฮักเจ้า หอบหัวใจเอาไปให้เขา ทำร้าย ปานเจ็บบ่เป็น ลิโตนหัวใจกูเด้ เฮ็ดหน้าเส่เหว่เบิ่งเขาฮักเจ้า หอบหัวใจเอาไปให้เขาทำร้าย ส่างบ่ตายแหน่แหม