นิทานพันดาว (1000stars)

 กัน นภัทร สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นิทานพันดาว กัน นภัทร
เนื้อร้อง/ทำนอง: อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์เรียบเรียง: ศุภกิจ ฟองธนกิจ, อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์โปรดิวเซอร์: อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F | C/E |Dm | C |

เธอFไม่เหมือนกับคนที่เคยฝันC/Eใฝ่และตัวฉัDmนก็คงไม่ใช่ ใครคนนั้Amแต่เพียงได้พA#บเหมือนเรานั้นเคย..เคAmยพบเจอในฝันหัวใจGmฉันเต้นไม่เหมือนเดิมเมื่อใกล้Cเธอ

เสี้ยวนาทีFที่ใกล้กับเธอโลกนี้ก็C/Eเปลี่ยนแค่มีเธDmออยู่เคียงต้องการแค่เพียAmงเท่านั้นไม่อาจหาA#เหตุผลข้อไหน ไม่มีAmสิ่งใดยืนยัDmทุกเรื่Gmองระหว่างเรานั้CนมันคืFออะไร  C

ดังนิทาFนที่เล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือC/Eนเดิมนั่นคือฉัDmนรักเธอ รักเธอ ไม่เคยเปลี่ยนCm Fผัน..ไป..หากดาวได้ยิA#นคำอธิษฐาน..ของหัวAmใจ..กี่พันครั้Gmงก็ยังจะขอ ให้ดวงCใจ..ฉันอยู่ใกล้(F)เธอ..  (C)

F | C/E |Dm | Am |
A# | Am |Gm | C |

F | C/E |Dm | Am |
A# | Am Dm |Gm C | F C |

* |

F | C/E |Dm | Cm F |

หากดาวได้ยิA#นคำอธิษฐาน..ของหัวAmใจ..กี่พันครั้Gmงก็ยังจะขอ ให้ดวงCใจ..ฉันอยู่ใกล้เธอ..

F | C/E |Dm | C |F |คอร์ดเพลง นิทานพันดาว กัน นภัทร

เนื้อเพลง นิทานพันดาว กัน นภัทร เธอไม่เหมือนกับคนที่เคยฝันใฝ่ และตัวฉันก็คงไม่ใช่ ใครคนนั้น แต่เพียงได้พบเหมือนเรานั้นเคย เคยพบเจอในฝัน หัวใจฉันเต้นไม่เหมือนเดิมเมื่อใกล้เธอ เสี้ยวนาทีที่ใกล้กับเธอโลกนี้ก็เปลี่ยน แค่มีเธออยู่เคียงต้องการแค่เพียงเท่านั้น ไม่อาจหาเหตุผลข้อไหน ไม่มีสิ่งใดยืนยัน ทุกเรื่องระหว่างเรานั้นมันคืออะไร ดังนิทานที่เล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิม นั่นคือฉันรักเธอ รักเธอ ไม่เคยเปลี่ยนผัน ไป หากดาวได้ยินคำอธิษฐาน ของหัวใจ กี่พันครั้งก็ยังจะขอ ให้ดวงใจ ฉันอยู่ใกล้เธอ หากดาวได้ยินคำอธิษฐาน ของหัวใจ กี่พันครั้งก็ยังจะขอ ให้ดวงใจ ฉันอยู่ใกล้เธอ