การหลบหนี (Get Away)

 HACKR สตริง เหงา
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง การหลบหนี HACKR
เนื้อร้อง/ทำนอง: HACKRเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: HACKRดนตรี: HACKR, Araya Viriyakul, Sama Singhatokasem, Mr.Adam, Suthiti Chaisamutสังกัดค่าย: อิสระ

นาFนเท่าไรแล้ว.. ที่A#เธอได้ทิ้ง..คำDmว่าความรัก..ของเราA#ไป..และนาFนเท่าไรแล้ว.. ที่A#ฉันจะทิ้ง..คำDmว่าความรัก..ของเธอA#ไป..

ใครเคยบอกไว้Dm หนีรักให้ไปไกลสุดไกCใครเคยบอกไว้A# เวลาจะช่วยให้เราลืFลืมใครคนนั้Dmน ที่เขาไม่เหลือความรักCในใจแต่น้ำตาA#ก็ยังคงไหล.. (เพราะเธอ)อยู่อย่างนี้C..

แล้วฉันจะหนีFเธอไปยังไงเพราะยิ่งหC/Eนีเธอไปเท่าไรก็ยิ่งรู้Dm..ว่ารักเธอมากแค่ไหCต่อให้หA#นี..ไปจนสุดฟ้า สุดท้อAmง ทะเล ภูเขาก็เหมือGนว่าเราไม่ห่างกันไปไหC

แล้วฉันจะหนีFเธอไปยังไงเพราะยิ่งหนีC/Eเธอไปเท่าไรแต่ความรัDmก..ก็พาเธอมาอยู่ข้าง ๆ ฉัCต่อให้ยิ่งลA#บ ก็ย่ิงจะรู้ว่ารัAmข้างในใจฉันเป็นของเธGอ..ฉันหนีA#ใจตัวเอCงไม่ได้เลF

F | C/E |Dm | A# |
F | C/E |Dm | A# |

* | ** | *** |

 F  จะนานเท่าไรก็ยังรัก   C/E  ยังฝันถึงวันที่มีเรา Dm  จะนานเท่าไรยังเงียบเหA#งา   เมื่อมองท้องฟ้าที่ว่างเปล่า

**** | ***** | ***** |คอร์ดเพลง การหลบหนี HACKR

เนื้อเพลง การหลบหนี HACKR นานเท่าไรแล้ว ที่เธอได้ทิ้ง คำว่าความรัก ของเราไป และนานเท่าไรแล้ว ที่ฉันจะทิ้ง คำว่าความรัก ของเธอไป ใครเคยบอกไว้ หนีรักให้ไปไกลสุดไกล ใครเคยบอกไว้ เวลาจะช่วยให้เราลืม ลืมใครคนนั้น ที่เขาไม่เหลือความรักในใจ แต่น้ำตาก็ยังคงไหล (เพราะเธอ)อยู่อย่างนี้ แล้วฉันจะหนีเธอไปยังไง เพราะยิ่งหนีเธอไปเท่าไร ก็ยิ่งรู้ ว่ารักเธอมากแค่ไหน ต่อให้หนี ไปจนสุดฟ้า สุดท้อง ทะเล ภูเขา ก็เหมือนว่าเราไม่ห่างกันไปไหน แล้วฉันจะหนีเธอไปยังไง เพราะยิ่งหนีเธอไปเท่าไร แต่ความรัก ก็พาเธอมาอยู่ข้างๆฉัน ต่อให้ยิ่งลบ ก็ย่ิงจะรู้ว่ารัก ข้างในใจฉันเป็นของเธอ ฉันหนีใจตัวเองไม่ได้เลย จะนานเท่าไรก็ยังรัก ยังฝันถึงวันที่มีเรา จะนานเท่าไรยังเงียบเหงา เมื่อมองท้องฟ้าที่ว่างเปล่า