เผื่อ

 HACKR สตริง คิดถึง เหงา
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เผื่อ HACKR
เนื้อร้อง/ทำนอง: HACKRเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: HACKRดนตรี: HACKR, Araya Viriyakul, Sama Singhatokasem, Mr.Adam, Suthiti Chaisamutสังกัดค่าย: อิสระ

A# | D# |Gm F/A | D# |
A# | D# |Gm F/A | D# |

ทุกA# ๆ วันที่เวลาพ้นไปเหมือD#นหัวใจฉันไม่เคยหมุนตามเข็GmมนาฬิกาฉันยังวนF/Aอยู่ตรงที่เก่D#

ภาพA#เดิม ๆ วันที่เคยมีกันเหมือD#นทุกวันไม่เคยจางหายไปแต่ยิ่Gmงชัดเจนอยู่ใF/Aนความรู้สึD#

จึงได้ร้อGmงมาเป็นเพลง ๆ หนึ่D#ที่เล่A#าบอกแทนความในใF/Aเผื่อว่าเธGmอได้ฟังมัD#น..เท่านั้Fน..

ก็เผื่อว่าตรงนั้นA#ยังไม่มีใคร   ก็เผื่อว่านานแล้D#วที่เราไม่เจอ   ก็เผื่อว่าความหลัGmงในวันเก่า F/A  ที่เคยมีสองเรา จะยังD#พอเหลือในใจ

ก็เพราะว่าที่ตรงนี้A#ที่ไม่มีเธอ   ไม่อาจจะทำให้ใจD#ฉันนั้นเปลี่ยนไป   ก็เผื่อว่าความรัGmกจะเหลืออยู่ F/A  จะพอให้เรากลับมD#า.. (อีกครั้งA#หนึ่ง..)

แม้A#รู้ดีว่าไม่มีหนทางคงเป็นฝันD#เลือนลางที่ฉันหวังข้างเดียวแต่ก็แค่Gmบางอารมณ์ที่F/Aอยากเล่าผ่านความรู้สึD#

* | ** | *** |

 Gm  แม้เวลาD#เปลี่ยน   แต่ควาA#มทรงจำหยุดฉันไว้Fไม่เปลี่ยนไป Gm  รักของเราD#ยังคงอยู่ A#  เพื่อรอวันF/Aเธอกลับมา

 Gm  และทุก ๆD# สิ่ง   ทุกภาA#พยังคF/Aง..งดงาGmมเมื่อหลัFบตา   ยังเป็นC7ของเรา   ยังเป็นของเธออยู่ตรงนี้D#..เสมFอ...

Gm D# | A# F |Gm D# | A# F |
Gm D# | A# F |D# | F |

** | *** |

A# | D# | Gm F/A | D# | ( x3 )คอร์ดเพลง เผื่อ HACKR

เนื้อเพลง เผื่อ HACKR ทุกๆวันที่เวลาพ้นไป เหมือนหัวใจฉันไม่เคยหมุนตาม เข็มนาฬิกาฉันยังวนอยู่ตรงที่เก่า ภาพเดิมๆวันที่เคยมีกัน เหมือนทุกวันไม่เคยจางหายไป แต่ยิ่งชัดเจนอยู่ในความรู้สึก จึงได้ร้องมาเป็นเพลงๆหนึ่ง ที่เล่าบอกแทนความในใจ เผื่อว่าเธอได้ฟังมัน เท่านั้น ก็เผื่อว่าตรงนั้นยังไม่มีใคร ก็เผื่อว่านานแล้วที่เราไม่เจอ ก็เผื่อว่าความหลังในวันเก่า ที่เคยมีสองเรา จะยังพอเหลือในใจ ก็เพราะว่าที่ตรงนี้ที่ไม่มีเธอ ไม่อาจจะทำให้ใจฉันนั้นเปลี่ยนไป ก็เผื่อว่าความรักจะเหลืออยู่ จะพอให้เรากลับมา (อีกครั้งหนึ่ง ) แม้รู้ดีว่าไม่มีหนทาง คงเป็นฝันเลือนลางที่ฉันหวังข้างเดียว แต่ก็แค่บางอารมณ์ที่อยากเล่าผ่านความรู้สึก แม้เวลาเปลี่ยน แต่ความทรงจำหยุดฉันไว้ไม่เปลี่ยนไป รักของเรายังคงอยู่ เพื่อรอวันเธอกลับมา และทุกๆสิ่ง ทุกภาพยังคง งดงามเมื่อหลับตา ยังเป็นของเรา ยังเป็นของเธออยู่ตรงนี้ เสมอ