เพราะอะไร (Ost. Happy DTAC)

  ปืน ภาณุพันธุ์   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เพราะอะไร ปืน ภาณุพันธุ์ สงวนพรรค
สังกัดค่าย: DTAC (ดีแทค)

Gm | C |Am | Dm |
Gm | C |F | F |

เธอเคยถาGmมกับฉัน ที่ฉันCรักเธอว่าอยากจะรู้FรักเพAmราะอะไรDmกลับไปคิGmดไปค้น ใคร่ครวญCมากมายไม่เF Amจอ...คำตอบDm

ที่ผ่านมานั้Gmนไม่คิดอยากรู้Cที่มาและไม่เคยหFาเหตุผAmลใด Dmแค่ตัวฉันGmเพียงรู้..ว่าเป็นCสุขใจ เมื่ออยู่Fเคียงกัน   Dm

อาจจะฟัGmงแล้วไร้เหตุผCว่าสิ่งที่ทำFให้คAmนรักกัDmหรือเป็นเพียGmงรอยยิ้ม..รอยนั้Cนเมื่อวันแรกเจF

หากจะหGmาเหตุผลสักคำC ว่าสิ่งที่ทำFให้ฉัAmนรักเธDmนั่นเป็นเพรGmาะตัวฉันมาเจCอ เจอสิ่งดีงาF

Gm | C |Am | Dm |
Gm | C |F | F |

* | ** | ** |

ตั้งแต่วันฉันGmพบเธอ ก็เจCอแต่สิ่งดีงาFตั้งแต่วันฉันGmพบเธอ ได้เจCอแต่สิ่งดีงาม

A# | C |F | F |คอร์ดเพลง เพราะอะไร ปืน ภาณุพันธุ์ สงวนพรรค

เนื้อเพลง เพราะอะไร เพลงโฆษณาบ้านแฮปปี้ ดีแทค โดย ปืน ภาณุพันธุ์ สงวนพรรค เธอเคยถามกับฉัน ที่ฉันรักเธอ ว่าอยากจะรู้รักเพราะอะไร กลับไปคิดไปค้น ใคร่ครวญมากมาย ไม่เจอ คำตอบ ที่ผ่านมานั้นไม่คิดอยากรู้ที่มา และไม่เคยหาเหตุผลใดๆแค่ตัวฉันเพียงรู้ ว่าเป็นสุขใจ เมื่ออยู่เคียงกัน อาจจะฟังแล้วไร้เหตุผล ว่าสิ่งที่ทำให้คนรักกัน หรือเป็นเพียงรอยยิ้ม รอยนั้นเมื่อวันแรกเจอ หากจะหาเหตุผลสักคำ ว่าสิ่งที่ทำให้ฉันรักเธอ นั่นเป็นเพราะตัวฉันมาเจอ เจอสิ่งดีงาม ตั้งแต่วันฉันพบเธอ ก็เจอแต่สิ่งดีงาม ตั้งแต่วันฉันพบเธอ ได้เจอแต่สิ่งดีงาม