อดเอาเด้อ

 วงฮำฮอน ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อดเอาเด้อ วงฮำฮอน
เนื้อร้อง/ทำนอง: จินนี่ ภูไทเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทดนตรี: ภานุวัฒน์ สิงห์สนั่น, จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: ภูไทเร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0635591464

F | Dm |A# | C |

ฮู้Fอยู่ว่าเจ้าเบิดฮักแล้ว ฮู้Dmอยู่ว่าเจ้ามีใหม่แล้วเป็นA#คนอื่นในสายตาแล้วแต่กะยังCเสนอหน้ามาขอความฮัก

คึFดเสียว่าอ้ายเคยฮักเจ้า คึDmดเสียว่าเฮาเคยฮักกันหลูA#โตนแหน่ หลูโตนอ้ายบ้างทำท่าCว่ายังฮักกัน ได้บ้อFคนดี

ขั่นเจ้าถิ่Gmมอ้ายไป..ในนAmาทีนี้คงสิตาA#ยอีหลีเด้อนาFตั๋วว่าฮักGmอ้ายแน ทำท่าแคร์Amอ้ายบ้างพออ้ายมีA#แฮงหายใจต่Cอ..

อดFเอาเด้อ อดสาอยู่Dmนำอ้ายพีติเว้A#าว่าฮักกะได้ดอCอดFเอาเด้อ ขั่นบ่ไหDmวกะบอกอาจสิฝืA#นใจเจ้าจักหน่อCบ่Fดนเด้อ คงบ่ดDmนดอกหล่า อ้ายสิหA#าวิธีเฮ็ดใCบ่อยู่Fให้ฮก..สายตาDmผู้ใด๋แต่ตอนนี้A#บ่ไหว..C   อ้ายยังบ่พร้(F)อม

F Dm | A# C |

ฮู้Fอยู่ว่าเจ้าเขาแล้ว ฮู้Dmอยู่ว่าไปนำกันแล้วที่อ้าA#ยบ่ปากบ่ถาม เฮ็ดคือจั่งCบ่ฮู้เรื่องอิหยังย้อFนว่าอ้ายอยากอยู่นำเจ้าในDmฐานะอีหยังกะส่างอยากกอA#ดเจ้าไว้จนเบิดแฮงรั้งขอCแค่นาง..บ่ทิ้งอ้าFยไป

F Dm | A# C |
F Dm | A# C | C |

* | ** |

F C |

** |

F Dm | A# C | ( x2 ) | C |

อ้ายยังบ่พร้Fอม..คอร์ดเพลง อดเอาเด้อ วงฮำฮอน

เนื้อเพลง อดเอาเด้อ วงฮำฮอน ฮู้อยู่ว่าเจ้าเบิดฮักแล้ว ฮู้อยู่ว่าเจ้ามีใหม่แล้ว เป็นคนอื่นในสายตาแล้ว แต่กะยังเสนอหน้ามาขอความฮัก คึดเสียว่าอ้ายเคยฮักเจ้า คึดเสียว่าเฮาเคยฮักกัน หลูโตนแหน่ หลูโตนอ้ายบ้าง ทำท่าว่ายังฮักกัน ได้บ้อคนดี ขั่นเจ้าถิ่มอ้ายไป ในนาทีนี้ คงสิตายอีหลีเด้อนาง ตั๋วว่าฮักอ้ายแน ทำท่าแคร์อ้ายบ้าง พออ้ายมีแฮงหายใจต่อ อดเอาเด้อ อดสาอยู่นำอ้าย พีติเว้าว่าฮักกะได้ดอก อดเอาเด้อ ขั่นบ่ไหวกะบอก อาจสิฝืนใจเจ้าจักหน่อย บ่ดนเด้อ คงบ่ดนดอกหล่า อ้ายสิหาวิธีเฮ็ดใจ บ่อยู่ให้ฮก สายตาผู้ใด๋ แต่ตอนนี้บ่ไหว อ้ายยังบ่พร้อม ฮู้อยู่ว่าเจ้าเขาแล้ว ฮู้อยู่ว่าไปนำกันแล้ว ที่อ้ายบ่ปากบ่ถาม เฮ็ดคือจั่งบ่ฮู้เรื่องอิหยัง ย้อนว่าอ้ายอยากอยู่นำเจ้า ในฐานะอีหยังกะส่าง อยากกอดเจ้าไว้จนเบิดแฮงรั้ง ขอแค่นาง บ่ทิ้งอ้ายไป อ้ายยังบ่พร้อม