เด็กเอ๋ยเด็กดี

 อิมจัง สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เด็กเอ๋ยเด็กดี อิมจัง
เนื้อร้อง/ทำนอง: แอม ศรนรินทร์เรียบเรียง: ธงชัย ถาวรโชติโปรดิวเซอร์: เอ๊ะ ต้นไม้มิวสิคสังกัดค่าย: Tonmai Music (ต้นไม้มิวสิค)

Am F | C G/B |
Am F | C G/B |

หนูAmอยากเปนคนดีF พอโตขึ้นมCาก็อยากจะทำดีGแต่ตอนนี้Amมองหาตัวอย่างแทบหาไม่มีFบอกแค่ให้ทำให้ทำC แต่ไม่ทำให้ดูสักทีG

* |

 Am  จะทำยังไงดีนFะ โตขึ้นไม่อยากเป็นภาระ C  ผู้ใหญ่ก็เอาแต่สอGน แล้วเคยจะทำให้ดูมะ Am  สอนหนูให้พูดคำสุภาFพ ยังพูดคำหยาบได้ยินนะ C  แล้วหนูจะเชื้อได้ยังไงG

 Am  บอกอย่ากินเหล้านะไม่ดีF อย่าสูบบุหรี่ไม่ดีนะ C  หันไปทางไหนก็ยังมีG อยู่เกือบทุกที่อะเห็นมะ Am  ข้างบ้านก็มีแต่วงเหล้Fา แล้วคนยังเมาประจำล่ะ C  ทั้งที่คนสอนยังทำไม่ได้G   แล้วหนูจะหันไปฟังใAm Fคร

* | * |

 Am  อยากมีความรู้ให้อ่าFนหนังสือ   คนบอกยังถือแต่โทรศัCพท์   เป็นเด็กต้องหัดเข้าวัดเข้าวG   ผู้ใหญ่ยังหาเข้าบาร์เข้าผัAm   เป็นเด็กต้องรู้จักสามัคคีF   เปิดดูทีวียังมีแบ่งข้าC   อะไรไม่ดีก็ยังจะทำG   ไม่คิดว่าหนูโตขึ้Amนจะจำไปทำบ้าF | C Gง..

บางทีAmหนูก็สงสัยพอถามมากไปFผู้ใหญ่ก็บ่ายเบียงบอกอาCบน้ำร้อนมาก่อนไม่ต้องมาถาGม ไม่ต้องมาเถียงอย่าหAmาว่าเด็กนั้นก้าวร้าว ผู้ใหFญ่ก็ยังไม่ก้าวเท้าโลกนี้Cจะพัฒนาได้ไง ผู้ใหญ่Gก็เอาแต่ย่ำเท้า

Am F | C G |

เด็กเอ๋Amยเด็กดีF.. เด็กเอ๋Cยเด็กดีGเด็กเอ๋Amยเด็กดีF ต้องมีหน้าที่Cกี่อย่างด้วยกัG

Am F | C G |

* | ** | *** | * | * |คอร์ดเพลง เด็กเอ๋ยเด็กดี อิมจัง

เนื้อเพลง เด็กเอ๋ยเด็กดี อิมจัง หนูอยากเปนคนดี พอโตขึ้นมาก็อยากจะทำดี แต่ตอนนี้มองหาตัวอย่างแทบหาไม่มี บอกแค่ให้ทำให้ทำ แต่ไม่ทำให้ดูสักที จะทำยังไงดีนะ โตขึ้นไม่อยากเป็นภาระ ผู้ใหญ่ก็เอาแต่สอน แล้วเคยจะทำให้ดูมะ สอนหนูให้พูดคำสุภาพ ยังพูดคำหยาบได้ยินนะ แล้วหนูจะเชื้อได้ยังไง บอกอย่ากินเหล้านะไม่ดี อย่าสูบบุหรี่ไม่ดีนะ หันไปทางไหนก็ยังมี อยู่เกือบทุกที่อะเห็นมะ ข้างบ้านก็มีแต่วงเหล้า แล้วคนยังเมาประจำล่ะ ทั้งที่คนสอนยังทำไม่ได้ แล้วหนูจะหันไปฟังใคร อยากมีความรู้ให้อ่านหนังสือ คนบอกยังถือแต่โทรศัพท์ เป็นเด็กต้องหัดเข้าวัดเข้าวา ผู้ใหญ่ยังหาเข้าบาร์เข้าผับ เป็นเด็กต้องรู้จักสามัคคี เปิดดูทีวียังมีแบ่งข้าง อะไรไม่ดีก็ยังจะทำ ไม่คิดว่าหนูโตขึ้นจะจำไปทำบ้าง บางทีหนูก็สงสัย พอถามมากไปผู้ใหญ่ก็บ่ายเบียง บอกอาบน้ำร้อนมาก่อน ไม่ต้องมาถาม ไม่ต้องมาเถียง อย่าหาว่าเด็กนั้นก้าวร้าว ผู้ใหญ่ก็ยังไม่ก้าวเท้า โลกนี้จะพัฒนาได้ไง ผู้ใหญ่ก็เอาแต่ย่ำเท้า เด็กเอ๋ยเด็กดี เด็กเอ๋ยเด็กดี เด็กเอ๋ยเด็กดี ต้องมีหน้าที่กี่อย่างด้วยกัน