ตายทั้งเป็น

 แจ้ ดนุพล สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตายทั้งเป็น แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์
สังกัดค่าย: Nititad AOA

F | A# |F | A# |

Gm | Am Dm | Am Dm |
Gm | C A# | F |

เสีGmยเงินทองไม่ตาย หากจะหGmามันคงไม่สายแต่ถ้าเสียAmเธอไปจะตาย ดุจคนหัวAmใจล้มละลายคงคิดถึงGmคำนึงแต่เขา อยากให้เขGmานั้นมีแต่เราสุขที่ไหนAmมาแลกไม่เอา โดนทิ้งAmเมื่อไรต้องเฉา

ตายทั้งA#เป็น ช้ำGmครั้งนี้ฉันคCงจะทA#นไม่ได้AmนานหัวD7ใจคงจะโดนถ่านไฟรักเผาGmแหลกลาญนอนไหม้CเกรียมตาA#ย..ทั้Cง..เA# | Fป็น..

ถ้าหากจะทิ้A#งกันไปช้าGmนิดหนัก รอวัCนให้ฉันA#นั้นตายAmซะก่อนที่ไหD7น ยังไง เมื่อไร จะไปพบใคGmร ไม่วอนวันนี้Cเธออย่าเพิ่งไป..

A#m | F |

* | ** |

Gm | Gm |Am | Am |
Gm | Gm |Am | Am |

** | *** |

A#m | F |

* | ** |

Gm | Gm |Am | Am |
Gm | Gm |Am | Am |

** | *** |

A# | A#m | F |คอร์ดเพลง ตายทั้งเป็น แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์

เนื้อเพลง ตายทั้งเป็น แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์ เสียเงินทองไม่ตาย หากจะหามันคงไม่สาย แต่ถ้าเสียเธอไปจะตาย ดุจคนหัวใจล้มละลาย คงคิดถึงคำนึงแต่เขา อยากให้เขานั้นมีแต่เรา สุขที่ไหนมาแลกไม่เอา โดนทิ้งเมื่อไรต้องเฉา ตายทั้งเป็น ช้ำครั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้นาน หัวใจคงจะโดนถ่านไฟรักเผาแหลกลาญ นอนไหม้เกรียมตาย ทั้ง เป็น ถ้าหากจะทิ้งกันไป ช้านิดหนัก รอวันให้ฉันนั้นตายซะก่อน ที่ไหน ยังไง เมื่อไร จะไปพบใคร ไม่วอน วันนี้เธออย่าเพิ่งไป