ยังไงก็รัก

 ไก่ สมพล สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยังไงก็รัก ไก่ สมพล ปิยะพงษ์สิริ
สังกัดค่าย: BKP Music

A | Amaj7 |A | Amaj7 |

 A  ที่เธอเคยถาAmaj7มจำได้ไหม A7  เรื่องราวความรัF#กที่มีของเรBm   มันจะยังBmM7ดี มันจะยืนยBm7าว.. ไปEอีกแค่ไหน

 A  ใครเล่าจะรู้Amaj7วันพรุ่งนี้ A7  มันอาจจะดีF#หรือร้ายก็ไBmด้   สิ่งใดยืนยัBmM7น ถ้อยคำทำนาBm7ย.. ไม่Eมีใช่ไหม

 F#m  หวังว่าความรักEเราจะไม่เปลี่ยนBไป   ผ่านวันดี ๆD  ผ่านวันร้องC#mไห้   จะเจออะไBmร ก็มีเธออยู่ตรงนี้E

ยังไงก็รัDก รักเธอ ได้ยินC#mไหมไม่ต้องสงสัBmยหัวใจที่ให้Aกันยังไงก็รัDกเธอคนเดียว ขอC#mแค่เธอคนเดียวเพราะรักBmของเราคือความผูกพัEนธ์..

Asus2 | Asus4 |
Asus2 | Asus4 |

 A  ฉันจะไม่ขอAmaj7ให้เชื่อฉัน A7  แค่เธอรับรู้F#แล้วไปด้วยกัBm   จับมือฉันไว้BmM7..อย่างในวันวาBm7น..  ขอEเธอแค่นั้น

* | ** |

A | Amaj7 |A7 | F# |
Bm | BmM7 |Bm7 | E |

 F#m  เราจะมีEกัน.. B   ผูกพันธ์ยืนBยาว.. D  ใครจะรู้ใC#mจ..เราเท่าเรBmา ใช่ไหEม?

** |

ยังF#ไงก็รัEก รักเธอ ได้ยินD#mไหมไม่ต้องสงสัC#mยหัวใจที่ให้Bกันยังไงก็รัEกเธอคนเดียว ขอD#mแค่เธอคนเดียวเพราะรักC#7ของเราคือความผูกพัF#นธ์..

ยังไงก็รัE | D#m | C#m | Bก..ยังไงก็รัEกเธอคนเดียว ขอD#mแค่เธอคนเดียวเพราะรักC#7ของเราคือความผูกพัF#นธ์..

ยังไงก็รัE | D#m | C#m | Bก..คอร์ดเพลง ยังไงก็รัก ไก่ สมพล ปิยะพงษ์สิริ

เนื้อเพลง ยังไงก็รัก ไก่ สมพล ปิยะพงษ์สิริ ที่เธอเคยถามจำได้ไหม เรื่องราวความรักที่มีของเรา มันจะยังดี มันจะยืนยาว ไปอีกแค่ไหน ใครเล่าจะรู้วันพรุ่งนี้ มันอาจจะดีหรือร้ายก็ได้ สิ่งใดยืนยัน ถ้อยคำทำนาย ไม่มีใช่ไหม หวังว่าความรักเราจะไม่เปลี่ยนไป ผ่านวันดีๆ ผ่านวันร้องไห้ จะเจออะไร ก็มีเธออยู่ตรงนี้ ยังไงก็รัก รักเธอ ได้ยินไหม ไม่ต้องสงสัยหัวใจที่ให้กัน ยังไงก็รักเธอคนเดียว ขอแค่เธอคนเดียว เพราะรักของเราคือความผูกพันธ์ ฉันจะไม่ขอให้เชื่อฉัน แค่เธอรับรู้แล้วไปด้วยกัน จับมือฉันไว้ อย่างในวันวาน ขอเธอแค่นั้น เราจะมีกัน ผูกพันธ์ยืนยาว ใครจะรู้ใจ เราเท่าเรา ใช่ไหม? ยังไงก็รัก รักเธอ ได้ยินไหม ไม่ต้องสงสัยหัวใจที่ให้กัน ยังไงก็รักเธอคนเดียว ขอแค่เธอคนเดียว เพราะรักของเราคือความผูกพันธ์ ยังไงก็รัก ยังไงก็รักเธอคนเดียว ขอแค่เธอคนเดียว เพราะรักของเราคือความผูกพันธ์ ยังไงก็รัก