4นาที

 กะลา สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง 4นาที หนุ่ม กะลา Num Kala
เนื้อร้อง: ธนา ชัยวรภัทร์ทำนอง: มาโนช พิมพ์จันทร์, กานต์กวี ไชยหาญเรียบเรียง: มาโนช พิมพ์จันทร์, Brian Colacoสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F C | Dm Am |A# F | C |
F C | Dm Am |A# F | C |

 F  แค่ 4 นาทีC มีเวลDmาให้กันบ้างไหมAmเธอ   ก่อA#นที่จะไม่เจFออีกแสนCนาน

 F  อยากให้เธอย้อCน..กลับเวลDmาไปตอนยังรักAmกัน   ฉัA#นมีดีบ้างไหFม ในสายตC

ไม่ว่าเธอDmเคยทุกข์เท่าไหAmร่เปลี่ยนมันเป็A#นรอยยิ้มให้เธFอ ปลอบโยนเธGmอ..เมื่อตอนCเธอนั้นร้องไห้

เธFอจะลองไปคิCดสักนิดได้ไDm Cหม..ถ้าหากคนA# ๆ นี้รักเธอFจริง ๆ ยิ่งCกว่ารักตัวเองมีFเวลาให้คิCด..จนจบเสียงDmเพลง.. Cถ้าหากเพลA#งนี้เล่นจนFจบ เธอCไม่ค้นพบเลยไม่A#เคยจะเห็นCความดี จาAmกนี้จะพร้Dmอม..ให้C..ไปA#..เพราะฉันคงดีไม่พอ

F C | Dm Am |A# F | C |

 F  หากหมื่นนาทีC..ที่ทำดีDmให้เธอยังน้อยAmไป   ขอA#ฉันเพิ่มได้ไหFม ให้แก้ตัCว..

 F  ไม่เจตนCา..ถ่วงเวลDmาเลยเธอไม่ต้อAmงกลัว   วันA#ใดเธอจะไปF ไม่ขวาCงทาง

* |

เธFอยังคงจะทิ้CงกันลงอีกไDm Cหม..ถ้าหากคนA# ๆ นี้รักเธอFจริง ๆ ยิ่งCกว่ารักตัวเองมีFเวลาให้คิCด..จนจบเสียงDmเพลง.. Cถ้าหากเพลA#งนี้เล่นจนFจบ เธอCไม่ค้นพบเลย

** |

ไม่A#เคยจะเห็นCความดี จาAmกนี้จะพร้Dmอม..ให้C..ไปA#..เพราะฉันคงดีไม่พอ..

F C | Dm Am |A# F | C |คอร์ดเพลง 4นาที หนุ่ม กะลา Num Kala

เนื้อเพลง 4นาที หนุ่ม กะลา Num Kala แค่ 4 นาที มีเวลาให้กันบ้างไหมเธอ ก่อนที่จะไม่เจออีกแสนนาน อยากให้เธอย้อน กลับเวลาไปตอนยังรักกัน ฉันมีดีบ้างไหม ในสายตา ไม่ว่าเธอเคยทุกข์เท่าไหร่ เปลี่ยนมันเป็นรอยยิ้มให้เธอ ปลอบโยนเธอ เมื่อตอนเธอนั้นร้องไห้ เธอจะลองไปคิดสักนิดได้ไหม ถ้าหากคนๆนี้รักเธอจริงๆยิ่งกว่ารักตัวเอง มีเวลาให้คิด จนจบเสียงเพลง ถ้าหากเพลงนี้เล่นจนจบ เธอไม่ค้นพบเลย ไม่เคยจะเห็นความดี จากนี้จะพร้อม ให้ ไป เพราะฉันคงดีไม่พอ หากหมื่นนาที ที่ทำดีให้เธอยังน้อยไป ขอฉันเพิ่มได้ไหม ให้แก้ตัว ไม่เจตนา ถ่วงเวลาเลยเธอไม่ต้องกลัว วันใดเธอจะไป ไม่ขวางทาง เธอยังคงจะทิ้งกันลงอีกไหม ถ้าหากคนๆนี้รักเธอจริงๆยิ่งกว่ารักตัวเอง มีเวลาให้คิด จนจบเสียงเพลง ถ้าหากเพลงนี้เล่นจนจบ เธอไม่ค้นพบเลย ไม่เคยจะเห็นความดี จากนี้จะพร้อม ให้ ไป เพราะฉันคงดีไม่พอ