หมดแก้วแล้วลืมเธอ

  เก่ง สยาม   ลูกทุ่ง   อีสาน   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หมดแก้วแล้วลืมเธอ เก่ง สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยศ ภิญโญเรียบเรียง: อานนท์ เชื้อบุญมาโปรดิวเซอร์: ซองดูฮี, เสี่ยต่อ หน้าลาวติดต่องานแสดง: 0910270655

แก้วนี้F#ดื่มเพื่อลืมเธG#แก้วนี้Fmยกให้..คนบ่A#mจริงใจส่วนแก้F#วนี้ขอมอบให้G#.. ควาC#มฮักชั่ว ๆ

F# G# | Fm A#m |F# G# | C# |

มีฮัA#mกกะมีแต่ฮักชั่ว ๆเทิงถืกตั๋Fmว ถืกถิ่ม มันเจ็บหลายชีวิตนี้D#mมันสมหวังบ่ได้G#..เลยบ้อC#เทวดา

น้ำตาไF#หลย้อย บ่มีไผสG#นใจมันผิดหวัFmง มันเสียใจ มันไร้A#mค่าตอนนี้D#mอ้ายกะส่ำหมาG# เบิดค่าโตหC#นึ่ง..

คำซึ้ง ๆ D#mที่บอกอยู่ทุกคืนวันคำหวาน ๆ Fmที่บอกว่าฮักอยู่เบิดใจสิเฮ็ดจั่งใด๋F#.. บอกใจให้ลืมG#มัน..

แก้วนี้F#ดื่มเพื่อลืมเธG#แก้วนี้Fmยกให้..คนบ่A#mจริงใจส่วนแก้F#วนี้ขอมอบให้G#.. ควาC#มฮักชั่ว ๆแก้วนี้F#ดื่มเพื่อทำใจ G#แก้วนี้Fmจัดให้..คนหลายใจA#mมักมั่วแก้วสุดท้าF#ยนี้มอบให้คนขี้ตั๋G#ว..(หมดแก้วแล้วลืมC#เธอ)

F# | Fm |D#m G# | C# |
F# | Fm A#m |D#m G# | C# |

* | ** | ** |

F# G# | Fm A#m |F# G# | C# |คอร์ดเพลง หมดแก้วแล้วลืมเธอ เก่ง สยาม

เนื้อเพลง หมดแก้วแล้วลืมเธอ เก่ง สยาม แก้วนี้ดื่มเพื่อลืมเธอ แก้วนี้ยกให้ คนบ่จริงใจ ส่วนแก้วนี้ขอมอบให้ ความฮักชั่วๆ มีฮักกะมีแต่ฮักชั่วๆเทิงถืกตั๋ว ถืกถิ่ม มันเจ็บหลาย ชีวิตนี้มันสมหวังบ่ได้ เลยบ้อเทวดา น้ำตาไหลย้อย บ่มีไผสนใจ มันผิดหวัง มันเสียใจ มันไร้ค่า ตอนนี้อ้ายกะส่ำหมา เบิดค่าโตหนึ่ง คำซึ้งๆที่บอกอยู่ทุกคืนวัน คำหวานๆที่บอกว่าฮักอยู่เบิดใจ สิเฮ็ดจั่งใด๋ บอกใจให้ลืมมัน แก้วนี้ดื่มเพื่อลืมเธอ แก้วนี้ยกให้ คนบ่จริงใจ ส่วนแก้วนี้ขอมอบให้ ความฮักชั่วๆแก้วนี้ดื่มเพื่อทำใจ แก้วนี้จัดให้ คนหลายใจมักมั่ว แก้วสุดท้ายนี้มอบให้คนขี้ตั๋ว หมดแก้วแล้วลืมเธอ