คนหลายใจ

 คิม คฑายุทธ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนหลายใจ คิม คฑายุทธ
เนื้อร้อง/ทำนอง: เค ดอนหลาดนตรี: เสก ผานชื่นติดต่องานแสดง: 0937380249

C Am | F G |
C Am | F G | G |

ถ้าไม่รัCก บอกมาจะได้Emไหมอย่าให้ฉันAmเสียใจไปมากกว่Emานี้ฉันFหลงเชื่อ..ว่าเธอEmแสนดีแต่เธอกลัDmบมาย่ำยีหัวใจG

คำว่ารักCที่เธอเคยบอกฉัEmฉันยังจำAmมันไว้ข้างในใEmคนFอย่างเธอ ปากไม่ตรEmงกับใจแล้วใคDmรจะเชื่อในGน้ำคำC..

เธอบอกว่ารัDmกฉันคนเดียวเธอบอกไม่เหลีAmยวไม่มองใครมาวันนี้Fเธอเปลี่ยนไป แม่คนหลายใจGคนใจดำ..

จะไม่รั้ง จะไม่ยื้Cอ จะไม่ดึงเธอไAmว้ถ้าเธออยากไปF ก็เชิญเลยเธGไม่ต้องมาหCา ไม่อยากเห็นหน้าเธAmไอ้คนอย่างเธFอ แม่คGนหลายใC (G)

** | ** |

C Am | F G |
C Am | F G |

Am Em | F G |
Em Em | F G |

* | ** | ** | ** | ** |

C Am | F G |
C Am | F G C | C |คอร์ดเพลง คนหลายใจ คิม คฑายุทธ

เนื้อเพลง คนหลายใจ คิม คฑายุทธ ถ้าไม่รัก บอกมาจะได้ไหม อย่าให้ฉันเสียใจไปมากกว่านี้ ฉันหลงเชื่อ ว่าเธอแสนดี แต่เธอกลับมาย่ำยีหัวใจ คำว่ารักที่เธอเคยบอกฉัน ฉันยังจำมันไว้ข้างในใจ คนอย่างเธอ ปากไม่ตรงกับใจ แล้วใครจะเชื่อในน้ำคำ เธอบอกว่ารักฉันคนเดียว เธอบอกไม่เหลียวไม่มองใคร มาวันนี้เธอเปลี่ยนไป แม่คนหลายใจคนใจดำ จะไม่รั้ง จะไม่ยื้อ จะไม่ดึงเธอไว้ ถ้าเธออยากไป ก็เชิญเลยเธอ ไม่ต้องมาหา ไม่อยากเห็นหน้าเธอ ไอ้คนอย่างเธอ แม่คนหลายใจ