ยายสา

 กล้วย แสตมป์ แก๊งปากซอย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยายสา กล้วย แสตมป์

Em | G |Am | Em |

เป็นEmเรื่องราวที่กล่าวขานเป็นGตำนานอีกเรื่องหนึ่งเป็นAmเรื่องราวของความคิดถึง และรอEmคอย

อยู่Emฉันก็ไม่กลัว ตายGฉันก็ไม่กลัวนาAmนแสนนานแค่ไหน ก็ยังEmรอ

เหมือนจะAmไม่มีความหวัง แต่ยังEmหวังหวัAmงว่าคนที่รัก..จะกลับBมา

บอกกับฉันCว่าจะกลับมาก่อนอาทิตย์Gจะลับขอบฟ้าแต่ทำไมยัAmงไม่หลบมา รู้ม้ายฉันยังEmคอย  Dเหม่อมองท้องCทะเลที่กว้างไกลกี่วันเดือGนผ่านไป ใจเลื่อนลอยเฝ้ารอAmคอย..D    แต่เขาไม่กลับ(Em)มา

Em | G |Am | Em |

* | ** |

Em D |

** |

จนลมAmหายใจสุดท้Dาย.. ของยายสา.. Emคอร์ดเพลง ยายสา กล้วย แสตมป์

เนื้อเพลง ยายสา กล้วย แสตมป์ เป็นเรื่องราวที่กล่าวขาน เป็นตำนานอีกเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องราวของความคิดถึง และรอคอย อยู่ฉันก็ไม่กลัว ตายฉันก็ไม่กลัว นานแสนนานแค่ไหน ก็ยังรอ เหมือนจะไม่มีความหวัง แต่ยังหวัง หวังว่าคนที่รัก จะกลับมา บอกกับฉันว่าจะกลับมา ก่อนอาทิตย์จะลับขอบฟ้า แต่ทำไมยังไม่หลบมา รู้ม้ายฉันยังคอย เหม่อมองท้องทะเลที่กว้างไกล กี่วันเดือนผ่านไป ใจเลื่อนลอย เฝ้ารอคอย แต่เขาไม่กลับมา จนลมหายใจสุดท้าย ของยายสา