สะพาน (รอยเท้ากลางหัวใจ)

 กล้วย แสตมป์ แก๊งปากซอย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สะพาน (รอยเท้ากลางหัวใจ) กล้วย แสตมป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ติ๊ก ชนัญเรียบเรียง: บรรจง เวียงพลสังกัดค่าย: DKS

Am | Em |Dm | G |

อะไรAmก็ได้.. แค่ให้เธอEmเสนอมาเท่าที่ฉันDmจะมีปัญญGา..จะเอื้อมCถึงถ้าไม่ใช่Amดาวบนฟ้า.. ที่ฉันEmเกินหยิบดึงจะพDmยายามทำให้เธGอ..พึงพอCใจ

ฉันทำFเพื่อเธอขนาดนี้ฉันยอEmมเพื่อเธอทุกอย่างเธอDmไม่น่าหักหลัง หลอกใช้Gกัน..

หลอกให้ฉันCเป็นแค่สะพาGนข้ามไปหาใคFหมดความหมาCย เธอก็ข้าGมไปหาคนอื่Fได้แต่มองCเธอเดินผ่านไปGทิ้งไว้Am..แค่ร่องรอEmยที่เธอเหยียFบยืน..หลงเหลืDmอแค่รอยเท้า..ที่เธอFประทับเอาไว้Gตรงกลางหัว(C)ใจ..

G |

ที่ทำAmเพื่อเธอ เธอเห็นEmค่ากันแค่นี้ทุ่มเทDmทั้งใจที่มีG ยังหมดความหมCายยอมทอดกาAmยให้เธอ..เหยียบย่ำEmเพื่อเดินจากไปหลอกกันDmให้หลงดีใจGแค่นาCที

* | ** |

Am | Em |Dm | G |
G# | D# |F | G | G |

** |

Am F Em |

หลงเหลืDmอแค่รอยเท้า..ที่เธอFประทับเอาไว้GตรงกลางหัวCใจ..คอร์ดเพลง สะพาน (รอยเท้ากลางหัวใจ) กล้วย แสตมป์

เนื้อเพลง สะพาน (รอยเท้ากลางหัวใจ) กล้วย แสตมป์ อะไรก็ได้ แค่ให้เธอเสนอมา เท่าที่ฉันจะมีปัญญา จะเอื้อมถึง ถ้าไม่ใช่ดาวบนฟ้า ที่ฉันเกินหยิบดึง จะพยายามทำให้เธอ พึงพอใจ ฉันทำเพื่อเธอขนาดนี้ ฉันยอมเพื่อเธอทุกอย่าง เธอไม่น่าหักหลัง หลอกใช้กัน หลอกให้ฉันเป็นแค่สะพานข้ามไปหาใคร หมดความหมาย เธอก็ข้ามไปหาคนอื่น ได้แต่มองเธอเดินผ่านไป ทิ้งไว้ แค่ร่องรอยที่เธอเหยียบยืน หลงเหลือแค่รอยเท้า ที่เธอประทับเอาไว้ตรงกลางหัวใจ ที่ทำเพื่อเธอ เธอเห็นค่ากันแค่นี้ ทุ่มเททั้งใจที่มี ยังหมดความหมาย ยอมทอดกายให้เธอ เหยียบย่ำเพื่อเดินจากไป หลอกกันให้หลงดีใจแค่นาที หลงเหลือแค่รอยเท้า ที่เธอประทับเอาไว้ตรงกลางหัวใจ