เสียงที่เธอไม่ได้ยิน

  กล้วย แสตมป์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เสียงที่เธอไม่ได้ยิน กล้วย แสตมป์

F#m | E |F#m | E |D | E |

ถาF#mมหัวใจตัวเอง..ว่าวันนี้EควรพอหรือยังฉันยังมีF#mหวัง.. หรือควรพอEแค่นี้เสียF#mงหัวใจมันร้อง อยากตะโกนEให้เธอได้ยินแต่เธDอไม่เคEยจะรับฟัA Eง..

F#mยายามให้ไปEเท่าไหร่ ยิ่งเลือนDลางเสียF#mงของฉัน..มันส่งไปไม่ถึงEเธอ

เสียงของหัวAใจ เธอได้ยินEไหมให้ไปเท่าไหF#mร่ แต่ไปไม่ถึงEเธอเสียงที่ดังอยู่ข้างAใน ในหัวEใจ ไม่มีค่าใF#mด..มันเป็นเพียEง..เสียงที่เธอไม่ได้(A)ยิน

A | E |F#m | E |

วันนี้F#mแม้เดินมาสุดทาง อย่างน้อEยให้ใจมันได้ทำตามF#mเสียง..หัวใจEตัวเองสุดท้าF#mยแม้เธอจะไม่รัก แม้Eว่าเธอไม่ได้ยินไม่เคDยฟังเสียEงของหัวAใจ   E

* | ** |

 F#m  สงสารใจตัวเอง..ที่วันนี้ต้Eองทรมาน   ต่อให้ฉันDตะโกนให้ดังสักแค่ไหEน?   เธอก็ไม่ได้ยิน..

A | E |F#m | E |
A | E |F#m | E |

* | ** | ** |

มันเป็นเพียEง..เสียงที่เธอไม่ได้ยิน..

A Asus4 | ( x2 ) | A |คอร์ดเพลง เสียงที่เธอไม่ได้ยิน กล้วย แสตมป์

เนื้อเพลง เสียงที่เธอไม่ได้ยิน กล้วย แสตมป์ ถามหัวใจตัวเอง ว่าวันนี้ควรพอหรือยัง ฉันยังมีหวัง หรือควรพอแค่นี้ เสียงหัวใจมันร้อง อยากตะโกนให้เธอได้ยิน แต่เธอไม่เคยจะรับฟัง พยายามให้ไปเท่าไหร่ ยิ่งเลือนลาง เสียงของฉัน มันส่งไปไม่ถึงเธอ เสียงของหัวใจ เธอได้ยินไหม ให้ไปเท่าไหร่ แต่ไปไม่ถึงเธอ เสียงที่ดังอยู่ข้างใน ในหัวใจ ไม่มีค่าใด มันเป็นเพียง เสียงที่เธอไม่ได้ยิน วันนี้แม้เดินมาสุดทาง อย่างน้อยให้ใจมันได้ทำ ตามเสียง หัวใจตัวเอง สุดท้ายแม้เธอจะไม่รัก แม้ว่าเธอไม่ได้ยิน ไม่เคยฟังเสียงของหัวใจ สงสารใจตัวเอง ที่วันนี้ต้องทรมาน ต่อให้ฉันตะโกนให้ดังสักแค่ไหน? เธอก็ไม่ได้ยิน มันเป็นเพียง เสียงที่เธอไม่ได้ยิน