พ่อสอน

 ก้อย กินรี ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พ่อสอน ก้อย กินรี
เนื้อร้อง/ทำนอง: นายอ๊อด สามัญชน คนเขียนเพลงเรียบเรียง: แอม ฟอร์มาลีนดนตรี: วงจำเป็นสังกัดค่าย: กินนารี มิวสิคติดต่องานแสดง: 0968368195

Bm A | G A |D A |

พ่อบอกคบใคBmร ให้คบบัณฑิAถ้าคบคนผิGด เดี๋ยวมึงจะติดหราDให้ตั้งใจเรีBmยน อย่าออกนอกลู่นอกทาAที่พ่อเคยหวัGง..สร้างสรรค์ให้เดิD

มีลูกคนเดีBmยว หัวเลี้ยวหัวต่Aย่างเข้าวัยรุ่Gน วุ่นวายให้เจ็บDหัวสอนวัว สอนควBmาย ยังง่ายทุกตัAแต่ลูกลับชั่G Aว..        เกงเหลงตามDเพื่อน

พ่อแหลEmง พ่อเตือน พ่อเคยอาบน้ำร้อนเคยเห็นBmทุกอย่าง ตอนที่มึงไม่ทันเกิดเคยผ่าEmนวัยรุ่น เคยสูบกัญชาเคยเสพBmยาบ้า เคยเล่นน้ำแข็งตีรันGฟันแทง กูก็ผ่านมาแล้วแรกมึงAยังเป็นวุ้น..

หรือมันเป็นเวรกรรDม..ที่เคยทำไว้Aให้แม่ร้องไห้G เลยย้อนมาถึงAตัวเองมีลูกผู้ชาDย ถ้าไม่ตายก็ติดหรAางวัน ๆ สร้างGแต่เรื่องเหมือนพ่อAทุกอย่างเพิ่งเข้าใจGในสัจธรรAมชีวิตเพราะตอนนี้Dน้ำตาของฉันBmมันไหลหลั่งต่อไปGสุดแล้วแต่เวรแต่กรAรมครั้นแหลงGไม่ฟัง..A    (สักวันจะรู้สึD Aก)

D A | Bm A |D A | Bm A |
G A | D Bm |G A | G A | D A |

* | ** | ** |

ต่อไปGสุดแล้วแต่เวรแต่กรAรมครั้นแหลงGไม่ฟัง..A    สักวันจะรู้สึD Aก..คอร์ดเพลง พ่อสอน ก้อย กินรี

เนื้อเพลง พ่อสอน ก้อย กินรี พ่อบอกคบใคร ให้คบบัณฑิต ถ้าคบคนผิด เดี๋ยวมึงจะติดหราง ให้ตั้งใจเรียน อย่าออกนอกลู่นอกทาง ที่พ่อเคยหวัง สร้างสรรค์ให้เดิน มีลูกคนเดียว หัวเลี้ยวหัวต่อ ย่างเข้าวัยรุ่น วุ่นวายให้เจ็บหัว สอนวัว สอนควาย ยังง่ายทุกตัว แต่ลูกลับชั่ว เกงเหลงตามเพื่อน พ่อแหลง พ่อเตือน พ่อเคยอาบน้ำร้อน เคยเห็นทุกอย่าง ตอนที่มึงไม่ทันเกิด เคยผ่านวัยรุ่น เคยสูบกัญชา เคยเสพยาบ้า เคยเล่นน้ำแข็ง ตีรันฟันแทง กูก็ผ่านมาแล้ว แรกมึงยังเป็นวุ้น หรือมันเป็นเวรกรรม ที่เคยทำไว้ ให้แม่ร้องไห้ เลยย้อนมาถึงตัวเอง มีลูกผู้ชาย ถ้าไม่ตายก็ติดหราง วันๆสร้างแต่เรื่องเหมือนพ่อทุกอย่าง เพิ่งเข้าใจในสัจธรรมชีวิต เพราะตอนนี้น้ำตาของฉันมันไหลหลั่ง ต่อไปสุดแล้วแต่เวรแต่กรรม ครั้นแหลงไม่ฟัง (สักวันจะรู้สึก) ต่อไปสุดแล้วแต่เวรแต่กรรม ครั้นแหลงไม่ฟัง สักวันจะรู้สึก