ผูกกรรม (นาคา)

  ก้อง ห้วยไร่   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผูกกรรม ก้อง ห้วยไร่
เนื้อร้อง/ทำนอง: ก้อง ห้วยไร่เรียบเรียง: นะโม โมราติดต่องานแสดง: 0633685666

F# | B |F# | B |

B A#m | G#m C# | F# |

เป็นจั่งบุF#ญจั่งกรรมนำแต่ง..ให้เป็นคู่แข่A#mงกับวาสนาแม้Bแต่หยดน้ำตา..กะบ่C#มีโอกาสเห็น

คำF#สัญญาให้ไว้คองถ่าดวงใA#mจด้วยความทุกข์เข็ญดวงจิBตที่ไร้คนเห็นอยากพ้อเนื้อเย็C#นมาหลายแรมปี

เบิ่D#mงลำโขงไหล ใจอ้A#mายสลายเฮือกสุดท้าBยอ้ายฮู้โตดีF#ว่าD#mบ่มีทาง..ได้หย่างจูงมือA#mกับคนดีพ้อภพBนี้ เฮาสองต่างC#กัน

บ่ฮู้ว่าชาติที่แล้F#ว ย้อนเหตุผลหยัC#ง..ความผิดหวัBง..มันจั่C#งเลือกอ้ายเจ็บปวBดร้าว ทุกข์ยาA#mกฮ้ายไห้ให้ตาBยแบบบ่มีเจ้C#บ่ฮู้ว่าชาตินี้F#อ้ายผิดอิหยัC#เรื่องราวความหลัBง..คือเลือC#กทำร้าย..หัวใจBนี้..ให้แพ้A#mพ้ายต้องเกิด ต้องตาBย อีกกี่พันปีC# อ้ายนี้สิสมF#หวัง..

F# A#m | D#m C# |B C# | F# C# |
B A#m | B C# | F# |

* | ** |

คั่นย้อนเวลBาคืนได้อีหC#ลีอย่าพ้อกันเลย..

F# B | A#m G#m | C# F# |คอร์ดเพลง ผูกกรรม ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง ผูกกรรม ก้อง ห้วยไร่ เป็นจั่งบุญจั่งกรรมนำแต่ง ให้เป็นคู่แข่งกับวาสนา แม้แต่หยดน้ำตา กะบ่มีโอกาสเห็น คำสัญญาให้ไว้ คองถ่าดวงใจด้วยความทุกข์เข็ญ ดวงจิตที่ไร้คนเห็น อยากพ้อเนื้อเย็นมาหลายแรมปี เบิ่งลำโขงไหล ใจอ้ายสลาย เฮือกสุดท้ายอ้ายฮู้โตดี ว่าบ่มีทาง ได้หย่างจูงมือกับคนดี พ้อภพนี้ เฮาสองต่างกัน บ่ฮู้ว่าชาติที่แล้ว ย้อนเหตุผลหยัง ความผิดหวัง มันจั่งเลือกอ้าย เจ็บปวดร้าว ทุกข์ยากฮ้าย ไห้ให้ตายแบบบ่มีเจ้า บ่ฮู้ว่าชาตินี้อ้ายผิดอิหยัง เรื่องราวความหลัง คือเลือกทำร้าย หัวใจนี้ ให้แพ้พ้าย ต้องเกิด ต้องตาย อีกกี่พันปี อ้ายนี้สิสมหวัง คั่นย้อนเวลาคืนได้อีหลี อย่าพ้อกันเลย