เมาบ่ลืม

 กระต่าย พรรณนิภา ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เมาบ่ลืม กระต่าย พรรณนิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ไอซ์ หลวงพระเนตรเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทดนตรี: ป๊อป นิติพงษ์, ล่าลี่ คนสีดา, 216studio, จินนี่ ภูไทโปรดิวเซอร์: ไพบูลย์ แสงเดือนสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0828532307

G#m F# | E F# |
G#m F# | E F# |

นั่G#mงกำขวดเหล้าขาว สองซาF#ว สี่สิบดีกรีรินลงโจEกจักโบกถี่ ๆ เพื่อให้ฤF#ทธิ์ดีกรีล้างใจอาG#mศัยเอาความเมา พอให้มันF#บรรเทาลงไปเอาน้ำสุรEารักษาแผลใจ เผื่อว่ามัF#นสิไคกว่าเก่า

แต่จัG#mกว่าเป็นอิหยังน้อคึจั่งF#คิดฮอดแต่เขาเบิ่ดเหล้าเป็นลัEงกะยังบ่เซา..ฮักเขาF#ได้เลยจักเทื่อG#mกเอา ยกเข้าไป พอให้ใจF#มันได้ฮู้เมือเหล้าขม ๆE กับใจเหลือ ๆ มาถืกกันD#คักแท้น้อ

สาดเหล้าลงคEอ ล้างใจพอกะเทิF#กินจนฮาก จนว่าเดิD#mน หย่างเซซก เซซ้G#mายแฮงเมEากะแฮงคิดฮอดเขาหลายแล้วจั่งมานั่งฮ้องไห้F#..สิเป็นสิตายนำเขF#า..

เมาแล้วกะยังบ่ลืEม อยากลืม กะลืมบ่ได้Bมันบ่ได้ส่อยอันใด๋EเลยดีกรีและควาBมเมายกแก้วขึ้นมาบัดใด๋G#m ยังคิดเห็นแต่หน้D#mาเขาว่าสิเอาเหล้Eามาล้างใจมันบ่F#แม่น(แฮงเมาแฮงคิดฮอดG#mหลาย)

** |

E B | E B |
G#m D#m | E F# | G#m |

* | ** | ** |

F# |

** | ** |

แฮงเมาแฮงคิดฮอดเขา..

G#m F# | E F# |คอร์ดเพลง เมาบ่ลืม กระต่าย พรรณนิภา

เนื้อเพลง เมาบ่ลืม กระต่าย พรรณนิภา นั่งกำขวดเหล้าขาว สองซาว สี่สิบดีกรี รินลงโจกจักโบกถี่ๆเพื่อให้ฤทธิ์ดีกรีล้างใจ อาศัยเอาความเมา พอให้มันบรรเทาลงไป เอาน้ำสุรารักษาแผลใจ เผื่อว่ามันสิไคกว่าเก่า แต่จักว่าเป็นอิหยังน้อคึจั่งคิดฮอดแต่เขา เบิ่ดเหล้าเป็นลังกะยังบ่เซา ฮักเขาได้เลยจักเทื่อ ยกเอา ยกเข้าไป พอให้ใจมันได้ฮู้เมือ เหล้าขมๆกับใจเหลือๆมาถืกกันคักแท้น้อ สาดเหล้าลงคอ ล้างใจพอกะเทิน กินจนฮาก จนว่าเดิน หย่างเซซก เซซ้าย แฮงเมากะแฮงคิดฮอดเขาหลาย แล้วจั่งมานั่งฮ้องไห้ สิเป็นสิตายนำเขา เมาแล้วกะยังบ่ลืม อยากลืม กะลืมบ่ได้ มันบ่ได้ส่อยอันใด๋เลยดีกรีและความเมา ยกแก้วขึ้นมาบัดใด๋ ยังคิดเห็นแต่หน้าเขา ว่าสิเอาเหล้ามาล้างใจมันบ่แม่น (แฮงเมาแฮงคิดฮอดหลาย) แฮงเมาแฮงคิดฮอดเขา