ขอโทษนะ(หัวใจ)

 KT Long Flowing แร็พ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขอโทษนะหัวใจ KT Long Flowing เคทีลองโฟลวอิ้ง
เนื้อร้อง/ทำนอง: KT Long Flowingเรียบเรียง/ดนตรี: KT Long Flowingโปรดิวเซอร์: KT Long Flowing

Am | F |C | G |

หัวใจที่อ่อนล้AmามาแรมปีมันคงอยากหยุดพัFกเต็มทีโชคยังดีCที่มันยังมีเรี่ยวแรGอยากให้วันพรุ่งนี้Amมันจบลงแต่ว่าใจดวงนี้Fมันยังไม่หมดลมอีกไม่นาCนเดี๋ยวมัน ก็คงสิ้นแรG

แม้จะหนักหนAmา เธอก็ยังฝืนเดินฉันนั้นสร้างปัญหFาให้เธอเหลือเกินแต่เธอก็ศรัทธCากับฉันเหมือนเดิมขอโทGษนะหัวใจ

ถ้ายังเป็นอย่างนี้Am เราคงได้พักแค่ตอนตายใครที่ไม่เข้าใจF ไม่ต้องทัก ไม่ต้องทายรักตัวเอCง ไม่ต้องกลัวว่าเป็นควายขอโทษGนะหัวใจ

เคยมีคนรัAmก สักพัก เขามีคนอื่นเจ็บจนแทบไม่ไหFว ดันยอมตาย แต่ไม่ยอมตื่นรู้ตัวเองใช่ไหCม คนที่เจ็บมันไม่ใช่ใครอื่นเจ็บเพราะเขGา ไม่เห็นว่าเขาแคร์

เพราะว่าทั้งชีวิAmตกูเอาแต่คิดในกระบาลว่าใจมันยังไหFว เลยปล่อยให้มันทรมานมันโอเคไหCม ไม่เคยถามที่ต้องการขอโทษGนะหัวใจ

* | ** |

งั้นก็เอาอย่างงี้Am เราค่อยไปพักกันตอนตายลุกเดินอีกครั้Fง ไม่ต้องเขิล ไม่ต้องอายบอกตัวเอCง กูเป็นคน ไม่ใช่ควายขอโทษGนะหัวใจ

ต่อไปนี้Am จะไม่สน และไม่ทนอีกทำเพื่อตัวกูเองF จะไม่ทำมันเพื่อใครอีกตอนที่กูไม่ไหCว มีแต่ใจไม่เห็นมีใครอีกมีแต่ใจGที่คอยเป็นเพื่อนกัน

เมากันอีกสักรอAmบ เปิดเพลงที่ชอบคอยบรรเลงนานแค่ไหFนแล้วไม่ได้รักตัวเองดีแค่ไหCน แต่สุดท้ายเขาก็เท ขอโทGษนะหัวใจ

ที่ทำอ่อนล้าAmมาแรมปีเธอคงอยากหยุดพัFกเต็มทีโชคยังดีCที่เธอยังมีเรี่ยวแรG

อยากให้วันพรุ่งนี้Amมันจบลงแต่ว่าใจดวงนี้Fมันยังไม่หมดลมอีกไม่นาCนเดี๋ยวเธอ ก็คงสิ้นแรGง..(ขอโทษนะหัวAmใจ ไม่ได้อยาก..) F | C | Gคอร์ดเพลง ขอโทษนะหัวใจ KT Long Flowing เคทีลองโฟลวอิ้ง

เนื้อเพลง ขอโทษนะหัวใจ KT Long Flowing เคทีลองโฟลวอิ้ง หัวใจที่อ่อนล้ามาแรมปี มันคงอยากหยุดพักเต็มที โชคยังดีที่มันยังมีเรี่ยวแรง อยากให้วันพรุ่งนี้มันจบลง แต่ว่าใจดวงนี้มันยังไม่หมดลม อีกไม่นานเดี๋ยวมัน ก็คงสิ้นแรง แม้จะหนักหนา เธอก็ยังฝืนเดิน ฉันนั้นสร้างปัญหาให้เธอเหลือเกิน แต่เธอก็ศรัทธากับฉันเหมือนเดิม ขอโทษนะหัวใจ ถ้ายังเป็นอย่างนี้ เราคงได้พักแค่ตอนตาย ใครที่ไม่เข้าใจ ไม่ต้องทัก ไม่ต้องทาย รักตัวเอง ไม่ต้องกลัวว่าเป็นควาย ขอโทษนะหัวใจ เคยมีคนรัก สักพัก เขามีคนอื่น เจ็บจนแทบไม่ไหว ดันยอมตาย แต่ไม่ยอมตื่น รู้ตัวเองใช่ไหม คนที่เจ็บมันไม่ใช่ใครอื่น เจ็บเพราะเขา ไม่เห็นว่าเขาแคร์ เพราะว่าทั้งชีวิตกูเอาแต่คิดในกระบาล ว่าใจมันยังไหว เลยปล่อยให้มันทรมาน มันโอเคไหม ไม่เคยถามที่ต้องการ ขอโทษนะหัวใจ งั้นก็เอาอย่างงี้ เราค่อยไปพักกันตอนตาย ลุกเดินอีกครั้ง ไม่ต้องเขิล ไม่ต้องอาย บอกตัวเอง กูเป็นคน ไม่ใช่ควาย ขอโทษนะหัวใจ ต่อไปนี้ จะไม่สน และไม่ทนอีก ทำเพื่อตัวกูเอง จะไม่ทำมันเพื่อใครอีก ตอนที่กูไม่ไหว มีแต่ใจไม่เห็นมีใครอีก มีแต่ใจที่คอยเป็นเพื่อนกัน เมากันอีกสักรอบ เปิดเพลงที่ชอบคอยบรรเลง นานแค่ไหนแล้วไม่ได้รักตัวเอง ดีแค่ไหน แต่สุดท้ายเขาก็เท ขอโทษนะหัวใจ ที่ทำอ่อนล้ามาแรมปี เธอคงอยากหยุดพักเต็มที โชคยังดีที่เธอยังมีเรี่ยวแรง อยากให้วันพรุ่งนี้มันจบลง แต่ว่าใจดวงนี้มันยังไม่หมดลม อีกไม่นานเดี๋ยวเธอ ก็คงสิ้นแรง ขอโทษนะหัวใจ ไม่ได้อยาก