ดอกฟ้า

 เวียร์ ศุกลวัฒน์ Labanoon สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดอกฟ้า LABANOON ลาบานูน
เนื้อร้อง: ขจรเดช พรมรักษาทำนอง: เมธี อรุณเรียบเรียง: Labanoon (ลาบานูน)สังกัดค่าย: genie records

E | C#m |E | B |

ฉันแค่คนธรรEมดา รู้ดีว่าต้อC#mงทำใจดอกฟ้าAที่เคยกอดไว้ ถึงคราวต้องเอ่Eยคำลาไม่มีอีกแล้วBวันคืนเกินจะฝืAนความจริง เกินจะไขว่Eคว้า โอ.B.

เพราะดินมันก็Eคือดิน แม้ใจจะหวัC#mงไปไกลจะยื้อAให้ตายแค่ไหน สายลมก็คงEไม่หวนไปดีเถอะหนBาคนดีเมื่อวันนี้Aเธอเจอ..คนที่คู่Eควร โอ..

ดอกฟ้าแค่โน้มลงดิC#mสุดท้ายก็โบยบินขึ้นAไปสู่แผ่นฟ้าอยากจะรั้Bงก็จนปัญญา หมดเวลาEเสียทีที่ตรงนี้มีเพียงโคลนตC#mถูกแล้วที่เธอไม่ควรAจะอยู่ตรงนี้ยอมเจ็บช้ำBด้วยความยินดี โบกมือทั้งEน้ำตาขอบใจที่เสียBเวลา ที่เคยโน้Aมลงมา..ให้ฉันรักEเธอ..  (E)

ทุกคืนที่ยืนEมองดาว ทุกคราวจะภาC#mวนาให้ดาวAและเดือนบนฟ้า..คุ้มครองนำพาEเธอไปไปมีชีวิBตดี ๆ มีความรักAดีๆ ตามที่ตั้งEใจ โอE..

* |

คำF#mว่ารัก..มันจะอยู่Aในใจแม้นานEเท่าไร โอโวEอูโว..คำF#mว่ารัก..มันจะอยู่Aต่อไปแม้จนEวันตาย โอโEว..

* |

ขอบใจที่โน้มBลงมา มันคงถึงAเวลาขอให้โชค.. ดีE..คอร์ดเพลง ดอกฟ้า LABANOON ลาบานูน

เนื้อเพลง ดอกฟ้า LABANOON ลาบานูน ฉันแค่คนธรรมดา รู้ดีว่าต้องทำใจ ดอกฟ้าที่เคยกอดไว้ ถึงคราวต้องเอ่ยคำลา ไม่มีอีกแล้ววันคืน เกินจะฝืนความจริง เกินจะไขว่คว้า โอ เพราะดินมันก็คือดิน แม้ใจจะหวังไปไกล จะยื้อให้ตายแค่ไหน สายลมก็คงไม่หวน ไปดีเถอะหนาคนดี เมื่อวันนี้เธอเจอ คนที่คู่ควร โอ ดอกฟ้าแค่โน้มลงดิน สุดท้ายก็โบยบินขึ้นไปสู่แผ่นฟ้า อยากจะรั้งก็จนปัญญา หมดเวลาเสียที ที่ตรงนี้มีเพียงโคลนตม ถูกแล้วที่เธอไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ ยอมเจ็บช้ำด้วยความยินดี โบกมือทั้งน้ำตา ขอบใจที่เสียเวลา ที่เคยโน้มลงมา ให้ฉันรักเธอ ทุกคืนที่ยืนมองดาว ทุกคราวจะภาวนา ให้ดาวและเดือนบนฟ้า คุ้มครองนำพาเธอไป ไปมีชีวิตดีๆมีความรักดีๆ ตามที่ตั้งใจ โอ คำว่ารัก มันจะอยู่ในใจ แม้นานเท่าไร โอโวอูโว คำว่ารัก มันจะอยู่ต่อไป แม้จนวันตาย โอโว ขอบใจที่โน้มลงมา มันคงถึงเวลา ขอให้โชค ดี