กราบหลวงพ่อรวย

  ลำไย ไหทองคำ   ลูกทุ่ง   อีสาน   โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กราบหลวงพ่อรวย ลำไย ไหทองคำ
เนื้อร้อง/ทำนอง: นันท์ ธนากรเรียบเรียง: บุญเติม ออนซอนดนตรี: โน ชานน ชินราชสังกัดค่าย: ไหทองคำติดต่องานแสดง: 0892772000

A# Dm | Gm |D# F | Dm |
Gm F | Dm |Cm F | Gm |

มากราบหลวงพ่A#อ ตอนนี้มันท้Dmอ...เจ้าขGmลูกหมดปัญญD#า โควิดมFา งานเงินหดหาDmวอนหลวงพ่อรวFย..โปรดช่Gmวยเป็นที่พึ่งใCmขอบารมีเป็นที่คุ้Dmมภัย บันดาลให้Fผ่านไปด้วยดีDm..

การเงินไม่นิ่Gmง ชีวิตจริDmงยิ่งกว่าละคGmรักถูกตัดตอD#น ลูกจึงมาFขอพรที่นี่GmวัดมาบตาพุA#ด จังหวัดระยอCmง แซ่ซ้องว่Dmาดีลูกมาขอพึ่งบารมีA# สังฆมุณีF ทิศบูรพA#

รวยให้Gmสุด วัดมาบตาพุFด ศิษย์หลวงพ่Gmอรวยให้ไปได้สวD#ย หลวงพ่Fอโปรดช่วยชี้Dmทางให้คนเมตตFา บุญญDmาที่พ่อได้สร้Gmางให้เป็นเหมือนไฟส่องทาA#ให้ลูFกรวยบ้างอย่างเขDmา..

อันเชิญเหรียญหลวงพ่Gmอ..ขึ้นคล้องคFอ ช่วยหนุGmให้พุทธคุD#ณ..ช่วยค้ำจุFน ผ่อนหนักเป็นDmเบาอย่าเจ็บอย่าจFน ให้หลุดพ้Gmนจากทุกความเศร้A#ให้ใคGmรต่อใครเขาเล่Dmา รวยได้อย่างเขFศิษย์หลวงพ่อA#รวย..

A# Dm | Gm |D# F | Dm |
Dm | Gm |Cm F | Gm |

* | ** |

ให้ใคGmรต่อใครเขาเล่Dmา รวยได้อย่างเขFศิษย์หลวงพ่อA#รวย วัดมาบตาพุด

A# Dm | Gm |D# F | Dm |
Gm F | Dm |Cm F | Gm |คอร์ดเพลง กราบหลวงพ่อรวย ลำไย ไหทองคำ

เนื้อเพลง กราบหลวงพ่อรวย ลำไย ไหทองคำ มากราบหลวงพ่อ ตอนนี้มันท้อ เจ้าขา ลูกหมดปัญญา โควิดมา งานเงินหดหาย วอนหลวงพ่อรวย โปรดช่วยเป็นที่พึ่งใจ ขอบารมีเป็นที่คุ้มภัย บันดาลให้ผ่านไปด้วยดี การเงินไม่นิ่ง ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร รักถูกตัดตอน ลูกจึงมาขอพรที่นี่ วัดมาบตาพุด จังหวัดระยอง แซ่ซ้องว่าดี ลูกมาขอพึ่งบารมี สังฆมุณี ทิศบูรพา รวยให้สุด วัดมาบตาพุด ศิษย์หลวงพ่อรวย ให้ไปได้สวย หลวงพ่อโปรดช่วยชี้ทาง ให้คนเมตตา บุญญาที่พ่อได้สร้าง ให้เป็นเหมือนไฟส่องทาง ให้ลูกรวยบ้างอย่างเขา อันเชิญเหรียญหลวงพ่อ ขึ้นคล้องคอ ช่วยหนุน ให้พุทธคุณ ช่วยค้ำจุน ผ่อนหนักเป็นเบา อย่าเจ็บอย่าจน ให้หลุดพ้นจากทุกความเศร้า ให้ใครต่อใครเขาเล่า รวยได้อย่างเขา ศิษย์หลวงพ่อรวย ให้ใครต่อใครเขาเล่า รวยได้อย่างเขา ศิษย์หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด


กราบนมัสการขอบพระคุณ พระครูสุขุมธรรมธาดา (หลวงพ่อรวย อคคสาโร) วัดมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง