สองคน หนึ่งใจ

 เล้าโลม Waii สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สองคนหนึ่งใจ เล้าโลม feat. Waii หวาย
ทำนอง/เรียบเรียง: แชมป์ จุลภมรศรีเนื้อร้อง: เนติ ผ่องพุทธคุณ, แชมป์ จุลภมรศรีสังกัดค่าย: RS (อาร์เอส)

B | G#m |C#m B F#/A# |Bsus2 F# |

ก็ทุกครั้งที่เหงBาจนมีน้ำตาก็ทุกครั้งที่ฟ้G#mากลายเป็นสีเทาในคืนที่หนC#mาว ฉันยัF#ง.. อบF#/A#อุ่นหัวBใจ   F#

ก็ในวันที่ช้ำB มีเธอช่วยแชร์ในวันที่แพ้G#m มีมือที่ยื่นมาในคืนที่ล้C#mา.. มีเธอประคองกอดไว้F#

หลงทางไD#mป ก็ไม่G#mกลัวมีเรC#mา โลกนี้F#ที่ดูเหมือนว่EางเปD#mล่า ก็เปลี่ยG#mนไปเหมือนของขวัC#mญจากฟ้า..ยิ่งใหF#ญ่

จากนี้B.. ใจจะมีแค่เธG#mเสียงของหัวใจC#mตะโกนว่าเจF#อ.. คนF#/A#ที่เฝ้าBรอ..F#อ้อมแขBน.. คล้องได้เพียงแค่เธG#mอคนนี้พอแม้หนทาC#mงจะไกล แค่สองคนF#หนึ่งใจไม่มีทิ้งกัน..

B | G#m |C#m B F#/A# |Bsus2 F# |

เดินข้ามถนBน จูงมือด้วยกันเวลาดูหนัG#mง มีเธอชิดใกล้กุมมือกันไEว้..ในวัF#นที่เราอ่อBนแอG#m F#..

ไม่รู้ว่ารัBกเธอมากเท่าไรรู้แค่ว่าเธG#mอ..คือรักแท้รักไม่มีข้อEแม้ แค่เธอตลอดไปF# เย้A..

หลงทางไD#mป ก็ไม่G#mกลัวมีเรC#mา โลกนี้F#ที่ดูเหมือนว่EางเปD#mล่า ก็เปลี่ยG#mนไปจากที่หาC#mอยู่นาน เพิ่งเข้าใF#จ..

** |

 G#m  เหมือนดังเมฆฝนคู่กับฟ้า   เหมือนว่าขาคู่กับแขE   เหมือนว่าแสงคู่กับสี เหมือนโลกนี้คู่กับน้ำC#m   เหมือนที่ฉันคู่กับเธอ ไม่มีวันห่างหาF#ย..

** |

B | G#m |

รักสวยงาC#mมเท่าไร ฉันเพิ่งF#เข้าใจ..เมื่อได้พบBเธอ..คอร์ดเพลง สองคนหนึ่งใจ เล้าโลม feat. Waii หวาย

เนื้อเพลง สองคนหนึ่งใจ เล้าโลม feat. Waii หวาย ก็ทุกครั้งที่เหงาจนมีน้ำตา ก็ทุกครั้งที่ฟ้ากลายเป็นสีเทา ในคืนที่หนาว ฉันยัง อบอุ่นหัวใจ ก็ในวันที่ช้ำ มีเธอช่วยแชร์ ในวันที่แพ้ มีมือที่ยื่นมา ในคืนที่ล้า มีเธอประคองกอดไว้ หลงทางไป ก็ไม่กลัว มีเรา โลกนี้ที่ดูเหมือนว่างเปล่า ก็เปลี่ยนไป เหมือนของขวัญจากฟ้า ยิ่งใหญ่ จากนี้ ใจจะมีแค่เธอ เสียงของหัวใจตะโกนว่าเจอ คนที่เฝ้ารอ อ้อมแขน คล้องได้เพียงแค่เธอคนนี้พอ แม้หนทางจะไกล แค่สองคนหนึ่งใจ ไม่มีทิ้งกัน เดินข้ามถนน จูงมือด้วยกัน เวลาดูหนัง มีเธอชิดใกล้ กุมมือกันไว้ ในวันที่เราอ่อนแอ ไม่รู้ว่ารักเธอมากเท่าไร รู้แค่ว่าเธอ คือรักแท้ รักไม่มีข้อแม้ แค่เธอตลอดไป เย้A หลงทางไป ก็ไม่กลัว มีเรา โลกนี้ที่ดูเหมือนว่างเปล่า ก็เปลี่ยนไป จากที่หาอยู่นาน เพิ่งเข้าใจ เหมือนดังเมฆฝนคู่กับฟ้า เหมือนว่าขาคู่กับแขน เหมือนว่าแสงคู่กับสี เหมือนโลกนี้คู่กับน้ำ เหมือนที่ฉันคู่กับเธอ ไม่มีวันห่างหาย รักสวยงามเท่าไร ฉันเพิ่งเข้าใจ เมื่อได้พบเธอ