เด็กในเขา

  เหล็กโคน   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เด็กในเขา วงเหล็กโคน
เนื้อร้อง/ทำนอง: เอก เหล็กโคนเรียบเรียง: ไตวาย เร็กคอร์ดติดต่องานแสดง: 0936615985

G | G |Em | Em |Am | D |G | D |

เราเด็กในป่า เราเด็กในเขGอิเอาอะไรกับเรามาEmกแรงยุไม่หล่Cอ ปากไม่แดง กินแต่ข้าวราดแกงแต่งตัวDโทรม ๆ เซอ ๆอยู่แต่ในป่า อยู่แต่ในหม่Gองกินแต่น้ำท่อมเธอหาว่Emาเบลอถ้าอยากเป็นแฟCนกับเธอ คงเป็นไปไม่ได้Dเพราะเธอไม่ชอบโหม่Gกินท่อม    (G7)

ใส่สูCทผูกไทนั้นสไตDล์ที่เธอชอบเธอชอบBmคนรวยร้อยล้Emานไอ้ฉันCเป็นแค่เด็กบ้าน ๆD เธอไม่เG | G7อา..ฉันCเป็นแค่เด็กกินท่อDม จะเอBmาอะไรไปสู้เขEmโลโซCบ้าน ๆ พันเรDกินท่อCม อยู่แต่ในป่า อยู่แต่ในเขD(ใครเขาอิเอาทำGพันธุ์)  D

G | Em |C | D |
G | Em |C | D |G | G7 |

** | ** | * |คอร์ดเพลง เด็กในเขา วงเหล็กโคน

เนื้อเพลง เด็กในเขา วงเหล็กโคน เราเด็กในป่า เราเด็กในเขา อิเอาอะไรกับเรามากแรง ยุไม่หล่อ ปากไม่แดง กินแต่ข้าวราดแกง แต่งตัวโทรมๆเซอๆอยู่แต่ในป่า อยู่แต่ในหม่อง กินแต่น้ำท่อมเธอหาว่าเบลอ ถ้าอยากเป็นแฟนกับเธอ คงเป็นไปไม่ได้ เพราะเธอไม่ชอบโหม่กินท่อม ใส่สูทผูกไทนั้นสไตล์ที่เธอชอบ เธอชอบคนรวยร้อยล้าน ไอ้ฉันเป็นแค่เด็กบ้านๆเธอไม่เอา ฉันเป็นแค่เด็กกินท่อม จะเอาอะไรไปสู้เขา โลโซบ้านๆพันเรา กินท่อม อยู่แต่ในป่า อยู่แต่ในเขา (ใครเขาอิเอาทำพันธุ์)