หมดใจ

 เหล็กโคน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หมดใจ วงเหล็กโคน
เนื้อร้อง/ทำนอง: เอก เหล็กโคนเรียบเรียง: เสกผานชื่นติดต่องานแสดง: 0936615985

ในเมื่ออยู่กันไม่ได้C ไม่รู้อิอยู่กันG/Bไซร้อยู่แล้วมันไม่บายใAmจ เลิกไปซะเลยดีFหวา

Am | Em |F G | C |

ที่เคยแหลAmงว่ารัก มาวันนี้Emเธอเหม็ดใจไม่เหลืFออยู่ในหัวใจ..ของเธอGแล้วที่เคยแหลAmงว่าหวง ห่วงฉัEmนตอนนี้มัน..ไร้วี่Fแวว ไม่เหมือนGเดิม

เมื่อเธอAmหมดรัก ฉันก็Emต้องไปจะไม่ยื้Amอไม่รั้ง..ตัวเธอEmเอาไว้เมื่อเธอFเหม็ดใจ ต่างคนต่างไปG

ในเมื่ออยู่กันไม่ได้C ไม่รู้อิอยู่กันGไซร้อยู่แล้วมันไม่บายใAmจ เลิกไปซะเลยดีหวFความรักเราเริ่มจืดจาCง ต่างคนต่างเดินGจากลาอยู่ไปก็เสียเวAmลา..อย่าให้ทัFนหยดน้ำตGา..(ต้องรินไหC | (G)ล)

C | G/B |Am | F |
C | G/B |Am | F G |

* | ** | ** |

อย่าให้ทัFนหยดน้ำตGา..ต้องหลั่งไหC Gล..

C | G/B |Am | F G | C |คอร์ดเพลง หมดใจ วงเหล็กโคน

เนื้อเพลง หมดใจ วงเหล็กโคน ในเมื่ออยู่กันไม่ได้ ไม่รู้อิอยู่กันไซร้ อยู่แล้วมันไม่บายใจ เลิกไปซะเลยดีหวา ที่เคยแหลงว่ารัก มาวันนี้เธอเหม็ดใจ ไม่เหลืออยู่ในหัวใจ ของเธอแล้ว ที่เคยแหลงว่าหวง ห่วงฉันตอนนี้มัน ไร้วี่แวว ไม่เหมือนเดิม เมื่อเธอหมดรัก ฉันก็ต้องไป จะไม่ยื้อไม่รั้ง ตัวเธอเอาไว้ เมื่อเธอเหม็ดใจ ต่างคนต่างไป ในเมื่ออยู่กันไม่ได้ ไม่รู้อิอยู่กันไซร้ อยู่แล้วมันไม่บายใจ เลิกไปซะเลยดีหวา ความรักเราเริ่มจืดจาง ต่างคนต่างเดินจากลา อยู่ไปก็เสียเวลา อย่าให้ทันหยดน้ำตา (ต้องรินไหล) อย่าให้ทันหยดน้ำตา ต้องหลั่งไหล


จงรักษา ความรักที่คุณมีเอาใว้ เอาใจใส่ประคับประคองคนที่คุณรัก ดูแลความรักให้ดี อย่าปล่อยให้คนที่คุณรัก หมดรักคุณไป