พระอภัยมณี ไปหานางเงือกไม่ได้

 เหล็กโคน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้ เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พระอภัยมณี ไปหานางเงือกไม่ได้ เอก เหล็กโคน
เนื้อร้อง/ทำนอง: เอกเหล็กโคนเรียบเรียง: ตันติกร พลังแสงสตูดิโอติดต่องานแสดง: 0936615985

Bm | Bm |

ได้ข่าวว่าน้อBmงรอพี่อยู่..ที่แหลมGสมิหลามีคนบอกว่าDน้องเสียใจ..ที่พี่Aไม่ได้ไปหาต้องขอBmโทษทีน้องเห้อ พี่เพิ่งรู้Gว่าน้องอยู่สงขลาตัวพี่Dนี้อยู่ยะลา ไม่ไกA

แต่พี่ไปไม่ได้Bm น้องเห้อเพราะเขาปั้นGพี่ติดไว้..กับโขดหิDน..เหมือนน้อAมันทรมาBmน.. เราเป็นเพียAงรูปปั้น..ที่เกิดDจากตำนาน..สุนทรภู่A..ได้เขียนไBmว้  โว..

เงือกน้อGยจะคิดถึงสักแค่ไหนพระอภัยAมณี กะไปหาไม่ไBmด้..จะกี่ร้อGย กี่พัน กี่หมื่นปีพระอภัยAมณีกะไปหาไม่ไBmด้รอจนใจสลาGย พี่กะไปหาไม่ได้Aน้องเห้Bmอ..

G | A | Bm |
G | A | Bm |
G | A |

* | ** |คอร์ดเพลง พระอภัยมณี ไปหานางเงือกไม่ได้ เอก เหล็กโคน

เนื้อเพลง พระอภัยมณี ไปหานางเงือกไม่ได้ เอก เหล็กโคน ได้ข่าวว่าน้องรอพี่อยู่ ที่แหลมสมิหลา มีคนบอกว่าน้องเสียใจ ที่พี่ไม่ได้ไปหา ต้องขอโทษทีน้องเห้อ พี่เพิ่งรู้ว่าน้องอยู่สงขลา ตัวพี่นี้อยู่ยะลา ไม่ไกล แต่พี่ไปไม่ได้ น้องเห้อ เพราะเขาปั้นพี่ติดไว้ กับโขดหิน เหมือนน้อง มันทรมาน เราเป็นเพียงรูปปั้น ที่เกิดจากตำนาน สุนทรภู่ ได้เขียนไว้ โว เงือกน้อยจะคิดถึงสักแค่ไหน พระอภัยมณี กะไปหาไม่ได้ จะกี่ร้อย กี่พัน กี่หมื่นปี พระอภัยมณีกะไปหาไม่ได้ รอจนใจสลาย พี่กะไปหาไม่ได้ น้องเห้อ