หยุดพูด

 เหล็กโคน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้ เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หยุดพูด เอก เหล็กโคน
ติดต่องานแสดง: 0936615985

Am | Em |F | G E |

เธอพูดAmอยู่ซ้ำ ๆ กับคำว่EmาเลิกกันเธอพูดFอยู่ทุกวัน ซ้ำ ๆG อยู่อย่างนี้ทะเลาAmะกันทีไร บอกเลิกEmกันทุกทีเสียFใจที่สุด..กับคำนี้Gที่เธอบอกฉัน

ฉันมันผิดอะไAmรนักหนา บางทีEmฉันก็น้อยใจฉันFทำอะไร..ไม่ถูกใจเGธอเลยขอโทษสิ่Amงที่เคยพลาดพลั้งอยากได้คืนEmความรักที่สวยงามแบบเดิFม..ที่เราเคยมีให้Gกัน

หยุดบอกว่าเราเลิกกัCน หยุดพูดคำนั้นได้ไหAmฉันนั้นเสียใจF เมื่อเธอบอกเราเลิกกัGยอมรับว่าฉันมันไม่Cดีถ้าฉันผิดขอโทษเธอแล้วAmกันได้โปรดอย่าพูดคำนั้นF.. คำว่าเราเลิกกัGน..(ฉันเสียใC | Gจ)

C | Am |F | G |
C | Am |F | G |

* | ** | ** |คอร์ดเพลง หยุดพูด เอก เหล็กโคน

เนื้อเพลง หยุดพูด เอก เหล็กโคน เธอพูดอยู่ซ้ำๆกับคำว่าเลิกกัน เธอพูดอยู่ทุกวัน ซ้ำๆอยู่อย่างนี้ ทะเลาะกันทีไร บอกเลิกกันทุกที เสียใจที่สุด กับคำนี้ที่เธอบอกฉัน ฉันมันผิดอะไรนักหนา บางทีฉันก็น้อยใจ ฉันทำอะไร ไม่ถูกใจเธอเลย ขอโทษสิ่งที่เคยพลาดพลั้ง อยากได้คืนความรักที่สวยงาม แบบเดิม ที่เราเคยมีให้กัน หยุดบอกว่าเราเลิกกัน หยุดพูดคำนั้นได้ไหม ฉันนั้นเสียใจ เมื่อเธอบอกเราเลิกกัน ยอมรับว่าฉันมันไม่ดี ถ้าฉันผิดขอโทษเธอแล้วกัน ได้โปรดอย่าพูดคำนั้น คำว่าเราเลิกกัน ฉันเสียใจ