เธอกับฉัน

  นักดนตรีมุมตึก   Love   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เธอกับฉัน โย่ง วงเลิฟ Love (นักดนตรีมุมตึก)
เนื้อร้อง/ทำนอง: นักดนตรีมุมตึกเรียบเรียง/ดนตรี: วงเลิฟ (Love)

F#m B | E |F#m B | E |
F#m B | G#m C#m |F#m | B |

เรารักกันวันแรF#mก..เมื่อไรBก็ไม่รู้Eเรารักกันมาเรื่อย F#mๆ จนมาถึBงวันนี้Eไม่รู้ว่านานเท่าไหF#mร่ ลืมนับไปBว่ากี่ปีEสุดท้ายก็จบลงที่F#mเรายังBรักกัE

ไม่รู้ว่านานเท่าไหF#mร่..ใจมันถึBงจะเลิกรัEตั้งแต่วันที่เรารู้จัF#mก ไม่เคยคิดBที่จะจากEกันเมื่อวานฉันก็รักเธF#mอ วันนี้Bก็ยังหG#m C#mวานทะเลาะแล้วก็ดีกัF#mน..ทุกวันBเหมือนเดิE

ไม่มีดอกไม้A ไม่ต้อBงมีของขวัG#mมีแต่ใC#mจให้กัF#mน..เท่านั้Bนมันก็ดีEไม่เคยต้องการอะไรA เป็นแบบทุกวัBนก็เG#m C#mข้าที..ที่สุF#mดในใจฉันนี้B..ขอแค่มีเธอกับฉัE | Eน..

F#m B | E |F#m B | E |
F#m B | G#m C#m |F#m | B |

* | ** | *** |

F#m B | E |F#m B | E |
F#m B | G#m C#m |F#m | B |E |คอร์ดเพลง เธอกับฉัน โย่ง วงเลิฟ Love (นักดนตรีมุมตึก)

เนื้อเพลง เธอกับฉัน โย่ง วงเลิฟ Love (นักดนตรีมุมตึก) เรารักกันวันแรก เมื่อไรก็ไม่รู้ เรารักกันมาเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้ ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ ลืมนับไปว่ากี่ปี สุดท้ายก็จบลงที่เรายังรักกัน ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ ใจมันถึงจะเลิกรัก ตั้งแต่วันที่เรารู้จัก ไม่เคยคิดที่จะจากกัน เมื่อวานฉันก็รักเธอ วันนี้ก็ยังหวาน ทะเลาะแล้วก็ดีกัน ทุกวันเหมือนเดิม ไม่มีดอกไม้ ไม่ต้องมีของขวัญ มีแต่ใจให้กัน เท่านั้นมันก็ดี ไม่เคยต้องการอะไร เป็นแบบทุกวันก็เข้าที ที่สุดในใจฉันนี้ ขอแค่มีเธอกับฉัน