247

 LUSS สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง 247 LUSS
เนื้อร้อง/ทำนอง: Pun LUSSเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Ben LUSSดนตรี: Kavin Siripatarakhun, Thanapol Chavalakul, Narurthai Samattanawin, Monthon Dilokchavanisสังกัดค่าย: Wayfer Records​ติดต่องานแสดง: 0654409098

Am | D |G | G E7 |

   แสงAmไฟบนถนนเรียงราย   ผู้Dคน รอบ ๆ ตัวมากมาย   ทุกGวัน..เหมือนเดิม G  ก็เป็นอย่างนี้E7แล้ววนไป

   ไม่Amว่าเธอ จะมองไปทางใด   ก็ไม่Dมีเลยคนที่เข้าใจ   ขอGเพียง..สักคน G  ที่จะมาเติมE7ความหมาย

เธAmอเคยรู้สึกเหงาแบบ..เดียDวกับฉันบ้างไหมเคยรู้สึกGไหม ?IfG you ever feel that waE7yไม่ต้อAmงไปมองที่ไหนไกล ให้Dฉันเป็นที่พักใจอยู่ตรงนี้G ไม่ไปไหนYouG know what to dE7o

ถ้าเธอเหAmงาเมื่อไหร่ ก็แค่แวDะมา24G7 เปิดทุกวัGน I got yE7aไม่ว่าเหงAmาเท่าไหร่ ตื่นตอนเช้Dาแค่โทรมาฉันจะรอG..ตรงนี้ ไม่ว่าGจะวันไหนE7

Let me loAmve.. yoDu..Let me loGve.. yoE7u..Let me loAmve.. yoDu..Let me love yoGu babe, 24/7G AyeE7

เธออยากทำอะไรAm ให้ฉันทำด้วยไหมเธออยากกินอะไรD ฉันจะ serve serve ให้อยากนอนดู NeGtflix กิน Tagoyakiสั่งเลGย sashimi KimchE7i Ikuyo!

วันจัAmนทร์ ถึง วันจันทร์ จนเที่ยงคืนของอีกวันจะมีเธDอและมีฉันยันสว่างไม่ต้องเรียGกว่าที่รัก แค่อยากให้เธอหยุดพักอยู่กับฉัGนไม่ต้องคิดให้มันมาE7ก..

ไม่ได้ใส่ roleAmx แต่มีเวลาให้เธอไม่ได้มี all membeDr แต่อยากกดเบอร์ให้เลยโทรหาฉันGได้ทุกวันและเวลา24 hoGurs แค่เธอ ring ring มE7า Yeah

* | ** | *** |

Am | D |G | E7 |คอร์ดเพลง 247 LUSS

เนื้อเพลง 247 LUSS แสงไฟบนถนนเรียงราย ผู้คน รอบๆตัวมากมาย ทุกวัน เหมือนเดิม ก็เป็นอย่างนี้แล้ววนไป ไม่ว่าเธอ จะมองไปทางใด ก็ไม่มีเลยคนที่เข้าใจ ขอเพียง สักคน ที่จะมาเติมความหมาย เธอเคยรู้สึกเหงาแบบ เดียวกับฉันบ้างไหม เคยรู้สึกไหม ? If you ever feel that way ไม่ต้องไปมองที่ไหนไกล ให้ฉันเป็นที่พักใจ อยู่ตรงนี้ ไม่ไปไหน You know what to do ถ้าเธอเหงาเมื่อไหร่ ก็แค่แวะมา 247 เปิดทุกวัน I got ya ไม่ว่าเหงาเท่าไหร่ ตื่นตอนเช้าแค่โทรมา ฉันจะรอ ตรงนี้ ไม่ว่าจะวันไหน Let me love you Let me love you Let me love you Let me love you babe, 24/7 Aye เธออยากทำอะไร ให้ฉันทำด้วยไหม เธออยากกินอะไร ฉันจะ serve serve ให้ อยากนอนดู Netflix กิน Tagoyaki สั่งเลย sashimi Kimchi Ikuyo! วันจันทร์ ถึง วันจันทร์ จนเที่ยงคืนของอีกวัน จะมีเธอและมีฉันยันสว่าง ไม่ต้องเรียกว่าที่รัก แค่อยากให้เธอหยุดพัก อยู่กับฉันไม่ต้องคิดให้มันมาก ไม่ได้ใส่ rolex แต่มีเวลาให้เธอ ไม่ได้มี all member แต่อยากกดเบอร์ให้เลย โทรหาฉันได้ทุกวันและเวลา 24 hours แค่เธอ ring ring มา Yeah


247” ซิงเกิ้ลใหม่ของ LUSS เป็นเพลงที่พูดถึงความสัมพันธ์แบบเป็นที่พักใจให้กันและกัน จะพูดในมุมมองของผู้หญิงที่แค่รู้สึกเหงา แต่ไม่คิดผูกพันธ์มากไปกว่านี้ แค่อยากให้ใครสักคนมาสนใจ และชวนคนๆ นั้น มาคลายเหงาด้วยกันได้ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง (24/7)