ดอกไม้กับแจกัน

 ใหม่ เจริญปุระ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดอกไม้กับแจกัน ใหม่ เจริญปุระ
ทำนอง/เรียบเรียง: BRUNO BRUGNANOเนื้อร้อง: สีห์ ธาราสดสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C#m A | E B |
C#m A | E B |

 C#m  ดอกไม้ที่เห็Aนว่ามัน..ดูสวEยเมื่อใส่แจกัB C#m  ได้ถามมันไหAมว่าโดนบังคัEบ หรือสมัครใB

 F#m  มีคนที่พราBกมันมา G#m  อำลา กิ่ง ก้านC#m ใบ F#m  แล้วสุดท้ายมาร้องไห้บนแจกัB

 C#m  และฉันก็รู้Aว่าเธอก็รัEก ก็ห่วงเท่าไB C#m  ให้หันทางไหAน ก็มีเธอชี้EคอยบอกกับฉัB

 F#m  ใจจริงก็รักBเธอ G#m  ทั้งรักและผูกC#mพัน   แต่ว่าใจAมันทนทำตาF#mมต่อไปไม่ไหB

แค่อยากเป็นตัวเอEอยากเป็นตัวฉันAคนเดิม อย่าเติBมอะไรลงไปEฉัB/D#นเคยเหนื่C#mอย ใช้ชีวิตAหนัก ๆมีรัF#mก ก็อยากให้ผ่อนคลBาย

อยากให้รักฉัEแบบที่เป็นฉันAจริง ๆ อย่าทำBให้เป็นใคร ๆEรัB/D#กเธอมาC#mก รักเธอมาAกที่สุดแต่มัF#7นก็ต้องเปลี่ยนไปวันนี้AฉันจะจากไปB ฉันขอไปเป็นEตัวเอง  (B)

 C#m  อย่าคิดว่าฉัAน ไม่แคร์ ไม่รัEก ไม่ห่วงใยใคB C#m  แค่ขอไปใช้AไปมองชีวิEตในแบบลำพัB

 F#m  วันนึงหากพบBตัวเอง G#m  วังเวงหมดหนC#mทาง F#m  และวันนั้นดอกไม้BจะกลับมาหาEแจกัน

C#m A | E B |
C#m A | E B |

* | ** | *** | ** | *** |

จากนี้Aและวันต่อไปB ฉันขอไปเป็นAตัวเอง..Eคอร์ดเพลง ดอกไม้กับแจกัน ใหม่ เจริญปุระ

เนื้อเพลง ดอกไม้กับแจกัน ใหม่ เจริญปุระ ดอกไม้ที่เห็นว่ามัน ดูสวยเมื่อใส่แจกัน ได้ถามมันไหมว่าโดนบังคับ หรือสมัครใจ มีคนที่พรากมันมา อำลา กิ่ง ก้าน ใบ แล้วสุดท้ายมาร้องไห้บนแจกัน และฉันก็รู้ว่าเธอก็รัก ก็ห่วงเท่าไร ให้หันทางไหน ก็มีเธอชี้คอยบอกกับฉัน ใจจริงก็รักเธอ ทั้งรักและผูกพัน แต่ว่าใจมันทนทำตามต่อไปไม่ไหว แค่อยากเป็นตัวเอง อยากเป็นตัวฉันคนเดิม อย่าเติมอะไรลงไป ฉันเคยเหนื่อย ใช้ชีวิตหนักๆมีรัก ก็อยากให้ผ่อนคลาย อยากให้รักฉัน แบบที่เป็นฉันจริงๆอย่าทำให้เป็นใครๆรักเธอมาก รักเธอมากที่สุด แต่มันก็ต้องเปลี่ยนไป วันนี้ฉันจะจากไป ฉันขอไปเป็นตัวเอง อย่าคิดว่าฉัน ไม่แคร์ ไม่รัก ไม่ห่วงใยใคร แค่ขอไปใช้ไปมองชีวิตในแบบลำพัง วันนึงหากพบตัวเอง วังเวงหมดหนทาง และวันนั้นดอกไม้จะกลับมาหาแจกัน จากนี้และวันต่อไป ฉันขอไปเป็นตัวเอง