เพื่อนกัญ

  มาลีฮวนน่า   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เพื่อนกัญ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า
เนื้อร้อง/ทำนอง: คฑาวุธ ทองไทย (อ.ไข่ มาลีฮวนน่า)โปรดิวเซอร์: ภูมินทร์ ประทุมมาศ

C Em | Am |F | G |
C Em | Am |F | G |
F G | Em Am |Dm | G |

รู้ม่ายจันCทร์ ฉันEmมีเธอเป็นเพื่Amอนรู้ม่ายเดืFอน เพื่อนของฉันคือเธCสูดกลิ่นควัFนขาว ๆG .. จันCทร์เจ้Emาเห้อAmคิดถึงเธDmอ  อย่าเฉยชากัG

หมื่นล้านดาCว.. ทุกEm ๆ ดวงเคียงใกAmล้อย่าหนีไกFล รอให้ฉันไปถึGบนสวรFรค์ชั้นฟ้Gา.. ข้Emาลึกซึ้AmดาวดึDmงส์.. ฉันเฝ้าดึงดาG

C Em | Am |F | G |
C Em | Am |F | G |

กระท่อมน้Fอย ขาดกลอยใจGยังไม่ไร้เพื่Amอนค่ำคืนนี้F ดาวและเดือนGอยู่เป็นเพื่อนฉัAmกับFสหายพันโลG  พันลำEmเพ้อพร่ำรำพันAmเป็นเพื่อนกัFญ เพื่อนกัGญ..ทุกวันAm | Gคืน..

โลกเสรีC.. มีEmเพื่อนกัญไปทั่Amโลกที่เคFย.. เป็นแค่เพียงความฝัGโลกถูกเติFมรอยยิ้Gม.. ยิ้Emมให้กัAmทุก ๆ วัDmน.. ฉันเฝ้ารำพัG

C Em | Am |F | G |
C Em | Am |F | G |

* |

C |คอร์ดเพลง เพื่อนกัญ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า มาลีฮวนนา มาลีฮอนน่า มาลีฮอนนา

เนื้อเพลง เพื่อนกัญ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า รู้ม่ายจันทร์ ฉันมีเธอเป็นเพื่อน รู้ม่ายเดือน เพื่อนของฉันคือเธอ สูดกลิ่นควันขาวๆ จันทร์เจ้าเห้อ คิดถึงเธอ อย่าเฉยชากัญ หมื่นล้านดาว ทุกๆดวงเคียงใกล้ อย่าหนีไกล รอให้ฉันไปถึง บนสวรรค์ชั้นฟ้า ข้าลึกซึ้ง ดาวดึงส์ ฉันเฝ้าดึงดาว กระท่อมน้อย ขาดกลอยใจยังไม่ไร้เพื่อน ค่ำคืนนี้ ดาวและเดือนอยู่เป็นเพื่อนฉัน กับสหายพันโล พันลำเพ้อพร่ำรำพัน เป็นเพื่อนกัญ เพื่อนกัญ ทุกวันคืน โลกเสรี มีเพื่อนกัญไปทั่ว โลกที่เคย เป็นแค่เพียงความฝัน โลกถูกเติมรอยยิ้ม ยิ้มให้กัน ทุกๆวัน ฉันเฝ้ารำพัน