ถึงชั่วก็ผัวเธอ

 MaxMillor แร็พ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ถึงชั่วก็ผัวเธอ MaxMillor

Am7 | D7 |G | E7 |

ก็ตั้งแต่เช้Am7ายังไม่ได้นอนเลยไม่รู้ทำไมD7เหมือนใจมันคุ้นเคยตอนกลางคืนอากาศมันหนาGว ฉันแทบไม่คุ้นเลยตาจะปิดแต่กลับมาร้อE7งเพราะคิดถึงคุณเลย

นอนคนเดียวผมยังไม่พร้Am7อมใจผมยังไม่พร้อมเพื่อนก็บอกให้ออกไปซ้อมD7คอแต่ผมอยากจะเข้านอนใจมันยังไม่พร้อGม อาจจะแบบไม่พร้อมยอมตอนคุณไปมันง่ายE7จังหรือว่าคุณจะซ้อมรอ..แล้ว

** | *** |

โอเคยอมรัAm7บว่าปากไม่ตรงกับใจก็ไม่รู้ว่าจะตรงกับใครตอนนี้D7อาการมัน sad ไม่รู้เป็นหวัดหรือแผลในใจก็ไม่รู้ว่าจะทำGยังไง ไม่มีเธอตอนนี้ก็ทำใจไม่ได้บอกให้เธอกลับE7มารักแต่ what the fxck นี่ฉันต้องทำไง

(ก็เพราะตอนนี้)คิดถึงทุกทีAm7 แม้มันไม่อยากจำทำไมต้องนึกเสียงเธอทุกทีD7 ทั้งที่ไม่อยากฟังทำไมหัวใจผมมันต้องร้องG ทั้งที่ไม่อยากทำทำไมต้องแต่งทุกเพลงให้เธE7อ ทั้งที่ไม่อาจฟัง

** | *** |

 Am7  ถ้าย้อนเวลากลับไปได้D7   ฉันจะไม่ทำเธอร้องไห้G.. อีกครั้ง อีกครั้E7ง..

และจะไม่ทำAm7ให้เธอต้องคอยoh baby baD7d but im your boy, เอ้แค่ขอเวลาGกัน อยากเห็นภาพนั้น เธออยู่ข้างฉัE7น เอ้

* |

ทำไมยังคิดถึงเธอกับเรื่องAm7เรา มาเป็นเรื่องราวไม่รู้ว่าทำไงให้ฉันลืมเรื่องD7เราหรือต้องทนไปอีก โคตรนานทำไมคุณถึงไม่ไปGจากใจหรือว่าเป็นผมที่มันไม่ยอE7มให้ไป

** | *** |คอร์ดเพลง ถึงชั่วก็ผัวเธอ MaxMillor

เนื้อเพลง ถึงชั่วก็ผัวเธอ MaxMillor ก็ตั้งแต่เช้ายังไม่ได้นอนเลย ไม่รู้ทำไมเหมือนใจมันคุ้นเคย ตอนกลางคืนอากาศมันหนาว ฉันแทบไม่คุ้นเลย ตาจะปิดแต่กลับมาร้องเพราะคิดถึงคุณเลย นอนคนเดียวผมยังไม่พร้อม ใจผมยังไม่พร้อม เพื่อนก็บอกให้ออกไปซ้อมคอ แต่ผมอยากจะเข้านอน ใจมันยังไม่พร้อม อาจจะแบบไม่พร้อมยอม ตอนคุณไปมันง่ายจัง หรือว่าคุณจะซ้อมรอ แล้ว โอเคยอมรับว่าปากไม่ตรงกับใจ ก็ไม่รู้ว่าจะตรงกับใคร ตอนนี้อาการมัน sad ไม่รู้เป็นหวัดหรือแผลในใจ ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง ไม่มีเธอตอนนี้ก็ทำใจ ไม่ได้บอกให้เธอกลับมารัก แต่ what the fxck นี่ฉันต้องทำไง ก็เพราะตอนนี้คิดถึงทุกที แม้มันไม่อยากจำ ทำไมต้องนึกเสียงเธอทุกที ทั้งที่ไม่อยากฟัง ทำไมหัวใจผมมันต้องร้อง ทั้งที่ไม่อยากทำ ทำไมต้องแต่งทุกเพลงให้เธอ ทั้งที่ไม่อาจฟัง ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ ฉันจะไม่ทำเธอร้องไห้ อีกครั้ง อีกครั้ง และจะไม่ทำให้เธอต้องคอย oh baby bad but im your boy, เอ้ แค่ขอเวลากัน อยากเห็นภาพนั้น เธออยู่ข้างฉัน เอ้ ทำไมยังคิดถึงเธอกับเรื่องเรา มาเป็นเรื่องราว ไม่รู้ว่าทำไงให้ฉันลืมเรื่องเรา หรือต้องทนไปอีก โคตรนาน ทำไมคุณถึงไม่ไปจากใจ หรือว่าเป็นผมที่มันไม่ยอมให้ไป