ยกเค้า

 เมฆา ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยกเค้า เมฆา
เนื้อร้อง/ทำนอง: นายอ๊อต สามัญชนคนเขียนเพลงเรียบเรียง: อาจารย์ บู

G Bm | C D |
G Bm | C D |

คิดGว่าหมดรัก มันคงBmจะหมดแล้วต้องเดิCนกันไปคนละทาDแต่ฉันGยังคิดถึงไม่ใช่ภาพBmของความหลังคิดถึงวันCต่อไปจะทำยังไงD

ก็เราCต้องเดินคนเดียวตามลำพัDหันหลัBmงชนกับชายควEmไม่กล้Cาเจอท่าหน้าเลยกับใคDก็ใจBmมันยังรู้สึกอายคEmเธอทำกัCบฉันมากี่หนDแต่ใจBmยังไม่เจ็บเหมือนครั้งนี้Emที่เธอทำไว้C.. เธอทิ้งฉันไปD..

วันแรกที่เธอมGา ไม่มีอะไรเลยสักอย่างแล้วทำไมวันนี้Bmเธอดันเอาไปหมดทุกอย่างข้าวขอCง เครื่องใช้ รถ นBmาฬิกาแม้แต่หม้Amอท่อม กะเอาไปหมDอยากให้เธอกลับมGา ไม่ใช่ทำใจไม่ได้เพราะว่าเธอจากไEmป เธอนั้นเอาไปเหม็ดทุกอย่างเธอมายกCเค้าหมดเลBmยทั้งบ้านเหลือแต่ใจAmของฉัน.. ที่เธอไม่เอDา..(ไปกับเธ(G)อ)

G Bm | C D |G Bm | C D |

C D | Bm Em |C D | Bm Em |

* | ** | ** |คอร์ดเพลง ยกเค้า เมฆา

เนื้อเพลง ยกเค้า เมฆา คิดว่าหมดรัก มันคงจะหมดแล้ว ต้องเดินกันไปคนละทาง แต่ฉันยังคิดถึงไม่ใช่ภาพของความหลัง คิดถึงวันต่อไปจะทำยังไง ก็เราต้องเดินคนเดียวตามลำพัง หันหลังชนกับชายควา ไม่กล้าเจอท่าหน้าเลยกับใคร ก็ใจมันยังรู้สึกอายคน เธอทำกับฉันมากี่หน แต่ใจยังไม่เจ็บเหมือนครั้งนี้ ที่เธอทำไว้ เธอทิ้งฉันไป วันแรกที่เธอมา ไม่มีอะไรเลยสักอย่าง แล้วทำไมวันนี้เธอดันเอาไปหมดทุกอย่าง ข้าวของ เครื่องใช้ รถ นาฬิกา แม้แต่หม้อท่อม กะเอาไปหมด อยากให้เธอกลับมา ไม่ใช่ทำใจไม่ได้ เพราะว่าเธอจากไป เธอนั้นเอาไปเหม็ดทุกอย่าง เธอมายกเค้าหมดเลยทั้งบ้าน เหลือแต่ใจของฉัน ที่เธอไม่เอา (ไปกับเธอ)