พิสูจน์ฮักเเท้

 มินตรา น่านเจ้า ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พิสูจน์ฮักเเท้ มินตรา น่านเจ้า
เนื้อร้อง/ทำนอง: มิกซ์ ถิรวิทย์เรียบเรียง: เอ็ม นาโนน, ยศดนัย ภู่ทองดนตรี: ป๊อบ นิติพงษ์, จักกรี อบมา, Mr.Heikkie, กุมภกรรณสังกัดค่าย: กระติบข้าวเหนียว เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0614352333

G# Gm | Fm A# |

ยอD#มพิสูจน์ฮักแท้A#/DเหมือนนางสีดาลุยไฟCmพิสูจน์รักพระราGmแม้G#จะตายก็ตาGmม.. ยอมทำFmเพื่ออ้ายเชื่อA#ใจ..

D# Cm | G# A# |G# Gm | Fm A# |

ธรรมดD#า ว่าสิบทิ้งอ้ายไปA#/Dหาไผแม้มื้อใด๋Cmสิพ้อคน..ที่ดีGmกว่าสิยังเป็นG#คนเดิมที่ฮักGmเธอแม้จะเจFmอปัญหาหนักหนาA#เพียงใด

จะมีอ้ายD#คือคนสุดท้าย..ของชีA#/Dวิตแม้สิ่งที่คิCmดที่ฝัน..จะไกGmลแสนไกลเพียG#งมีอ้ายจับมืGmอกันไว้น้องบ่ย่าFmนแม้ว่าอิหยังกะตาA#ม..

ยอD#มพิสูจน์ฮักแท้A#/DเหมือนนางสีดาลุยไฟCmพิสูจน์รักพระราGmแม้G#จะตายก็ตาGmม.. ยอมทำFmเพื่ออ้ายเชื่อA#ใจ..กับD#ความฮักเทื่อA#/Dนี้ พร้อมพลีG#ทั้งใจทั้งกาA#G#ฏิญานเอาไGmว้..กับหัวใFmจ..ที่แสA#น..

D# A#/D | Cm Gm |G# Gm | Fm A# |

ธรรมดD#า มั่นใจว่าอ้ายคนนี้คือฮักA#/Dแท้แน่นอน Cm  จะไม่ทิ้งอ้ายให้นอGmนกลืนก้อนน้ำตา   ให้G#สุดแท้แต่บุญกรรGmมนำพา   แล้วFmแต่ฟ้าสิให้เวลาA#ของสองเฮา

กำแพงฮักD#ถึงสูงเสียดฟ้า สิฝ่าA#/Dไปคันว่าใจG#มั่นคง ลงห้วGmย ขึ้นเขาตราบใดG#ที่ยังมีคำว่าสอGmงคนเฮาน้องพร้อFmมสิไปกับเจ้าเลยบ่A#ต้องถาม..

ยอD#มพิสูจน์ฮักแท้A#/DเหมือนนางสีดาลุยไฟCmพิสูจน์รักพระราGmแม้G#จะตายก็ตาGmม.. ยอมทำFmเพื่ออ้ายเชื่อA#ใจ..กับD#ความฮักเทื่อA#/Dนี้ พร้อมพลีG#ทั้งใจทั้งกาA#G#ฏิญานเอาไGmว้..ว่าสิฮักFmอ้าย..  A#ผู้เดียว..

D# | Cm |G# | A# |

ยอD#มพิสูจน์ฮักแท้A#/DเหมือนนางสีดาลุยไฟCmพิสูจน์รักพระราGmแม้G#จะตายก็ตาGmม.. ยอมทำFmเพื่ออ้ายเชื่อA#ใจ..กับD#ความฮักเทื่อA#/Dนี้ พร้อมพลีG#ทั้งใจทั้งกาA#G#ฏิญานเอาไGmว้..กับหัวใจFm..ว่าสิฮักอ้าA#ย.. ผู้เดียD#ว..

G# Gm | Fm A# |D# |คอร์ดเพลง พิสูจน์ฮักเเท้ มินตรา น่านเจ้า

เนื้อเพลง พิสูจน์ฮักเเท้ มินตรา น่านเจ้า ยอมพิสูจน์ฮักแท้เหมือนนางสีดา ลุยไฟพิสูจน์รักพระราม แม้จะตายก็ตาม ยอมทำเพื่ออ้ายเชื่อใจ ธรรมดา ว่าสิบทิ้งอ้ายไปหาไผ แม้มื้อใด๋สิพ้อคน ที่ดีกว่า สิยังเป็นคนเดิมที่ฮักเธอ แม้จะเจอปัญหาหนักหนาเพียงใด จะมีอ้ายคือคนสุดท้าย ของชีวิต แม้สิ่งที่คิดที่ฝัน จะไกลแสนไกล เพียงมีอ้ายจับมือกันไว้ น้องบ่ย่านแม้ว่าอิหยังกะตาม ยอมพิสูจน์ฮักแท้เหมือนนางสีดา ลุยไฟพิสูจน์รักพระราม แม้จะตายก็ตาม ยอมทำเพื่ออ้ายเชื่อใจ กับความฮักเทื่อนี้ พร้อมพลีทั้งใจทั้งกาย ปฏิญานเอาไว้ กับหัวใจ ที่แสน ธรรมดา มั่นใจว่าอ้ายคนนี้คือฮักแท้แน่นอน จะไม่ทิ้งอ้ายให้นอนกลืนก้อนน้ำตา ให้สุดแท้แต่บุญกรรมนำพา แล้วแต่ฟ้าสิให้เวลาของสองเฮา กำแพงฮักถึงสูงเสียดฟ้า สิฝ่าไป คันว่าใจมั่นคง ลงห้วย ขึ้นเขา ตราบใดที่ยังมีคำว่าสองคนเฮา น้องพร้อมสิไปกับเจ้าเลยบ่ต้องถาม ยอมพิสูจน์ฮักแท้เหมือนนางสีดา ลุยไฟพิสูจน์รักพระราม แม้จะตายก็ตาม ยอมทำเพื่ออ้ายเชื่อใจ กับความฮักเทื่อนี้ พร้อมพลีทั้งใจทั้งกาย ปฏิญานเอาไว้ ว่าสิฮักอ้าย ผู้เดียว ยอมพิสูจน์ฮักแท้เหมือนนางสีดา ลุยไฟพิสูจน์รักพระราม แม้จะตายก็ตาม ยอมทำเพื่ออ้ายเชื่อใจ กับความฮักเทื่อนี้ พร้อมพลีทั้งใจทั้งกาย ปฏิญานเอาไว้ กับหัวใจ ว่าสิฮักอ้าย ผู้เดียว