โชคดีมีชัย (Ost.คุณชายใหญ่)

  หม่ำ จ๊กม๊ก   ลูกทุ่ง   ปีใหม่
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โชคดีมีชัย หม่ำ จ๊กม๊ก (ประกอบภาพยนตร์ คุณชายใหญ่)
เนื้อร้อง/ทำนอง: พิพัฒน์ ธนศักดิ์เรียบเรียง/ดนตรี: ต่อ บุรีรัมย์

Em C | G D |

Em | C |G | D |
Em | Em |Em | Em |
Bm | Bm | Em | Em |

ให้สุขขีEm ปีใหม่ปีนี้ให้ร่ำรวยทั้งปีD ให้โชคดีมีชัEmให้สุขขีEm ปีใหม่ปีนี้ให้ร่ำรวยทั้งปีD ให้โชคดีมีชัEmย..เดินทางปลอดภัCย ทั้ง ขาไป ขากลัGให้โชคดีรับทรัDพย์ ทั้ง ขากลับ ขาไปGจะทำอะไรC ขอให้เจริญก้าวหน้Gให้รวยทุกคนนะจ๊Dะ.. ให้โชคดีมีชัG

รวEmย รวย รวย รวยรวยG รวย รวย รวย รวย

Am | Am |C | D |

ป้ายข้างถนGนก็ยังมีบอกทางแต่ว่ารักเธอจัDง ไม่รู้จะบอกยังไGเงินไม่ค่อยมีC ขอแต่มีแค่Gใจขับรถดี ๆC นะ เป็นห่วง เป็นใยGจะ ไปไหน มาไหDน ให้ มีสติ มีสตาGงค์

* | ** |

Am | Am |C | D |

ถ้าเดินคนเดียGว อาจจะไปได้เร็วแต่ถ้าเดินด้วยกัDน มันจะไปได้ไกGงวดนี้ผิดหวัCง งวดหน้าค่อยว่ากันใหGม่อกหักจากเขCา ไปทะเลก็ได้Gฟังเสียงคลื่นซัดหาดDทราย ได้ยินไหมสู้ G

Em |

Em | C |G | D |
Em | Em |Em | Em |
C Am C | D |

ใครไปทำบุญD ก็ให้ได้บุญมากมายGใครไปค้าขาDย ก็ให้กำไรมากมีGใครไม่มีแฟDน ขอให้ได้แฟนสักทีEmไปดี มาดีD.. ให้โชคดีมีGชัย

* | * | ** |คอร์ดเพลง โชคดีมีชัย หม่ำ จ๊กม๊ก (ประกอบภาพยนตร์ คุณชายใหญ่)

เนื้อเพลง โชคดีมีชัย หม่ำ จ๊กม๊ก (ประกอบภาพยนตร์ คุณชายใหญ่) ให้สุขขี ปีใหม่ปีนี้ ให้ร่ำรวยทั้งปี ให้โชคดีมีชัย ให้สุขขี ปีใหม่ปีนี้ ให้ร่ำรวยทั้งปี ให้โชคดีมีชัย เดินทางปลอดภัย ทั้ง ขาไป ขากลับ ให้โชคดีรับทรัพย์ ทั้ง ขากลับ ขาไป จะทำอะไร ขอให้เจริญก้าวหน้า ให้รวยทุกคนนะจ๊ะ ให้โชคดีมีชัย รวย รวย รวย รวย รวย รวย รวย รวย รวย ป้ายข้างถนนก็ยังมีบอกทาง แต่ว่ารักเธอจัง ไม่รู้จะบอกยังไง เงินไม่ค่อยมี ขอแต่มีแค่ใจ ขับรถดีๆนะ เป็นห่วง เป็นใย จะ ไปไหน มาไหน ให้ มีสติ มีสตางค์ ถ้าเดินคนเดียว อาจจะไปได้เร็ว แต่ถ้าเดินด้วยกัน มันจะไปได้ไกล งวดนี้ผิดหวัง งวดหน้าค่อยว่ากันใหม่ อกหักจากเขา ไปทะเลก็ได้ ฟังเสียงคลื่นซัดหาดทราย ได้ยินไหมสู้ๆ ใครไปทำบุญ ก็ให้ได้บุญมากมาย ใครไปค้าขาย ก็ให้กำไรมากมี ใครไม่มีแฟน ขอให้ได้แฟนสักที ไปดี มาดี ให้โชคดีมีชัย