นกแตดตี้

 แนท พรสวรรค์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นกแตดตี้ แนท พรสวรรค์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พู่กัน สะบัดเรียบเรียง: ภาคิน DL Studioสังกัดค่าย: กระติบข้าวเหนียว เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0614352333

A#m |

อ้ายอยากบินหF#นี กะหนีไปโลG#สิบ่ฝืนC#อ้ายดอกคA#mนดีให้มันเหลืD#mอแต่นกแตดตี้.. นำน้อF7ง..F7 A#mอ..

A#m | A#m |A#m | G# |
A#m | A#m |A#m | G# |

A#m | A#m |F# | F# |C# | C# |G# | G# |

ไปถืกเขาลาบแหน่แหA#mมะ เชอะ!ไปถืกเขาปิ้งแหน่แF#ม๊ เธออ้ายบอC#กเขานั้นมีค่า เบิ่งอ้ายเว้าจนเพ้อเอิ๊กเขาติดG#ราคาติเธอคือเห็น

บ่ได้งึดดอกเด้A#mอ อย่าสิว่าสะออนน้องกะยังนอนF#หลับสบายแต่เว็นข้าวC#กะกินอิ่มดี ใจบ่ได้ยากลำเค็ญแฮ่งสวดส่G#งอ้ายอย่าได้กลับมา

แค่เสียเวลF#าที่น้องเคยให้ไปG#ถือว่าเฮ็ดบุญให้C#กับอ้ายโลดสA#mสิบ่ถือD#mในวันที่ผ่านมาน้องยังมีนกแก้วตF7า..อีกโต..

นกแตดตี้A#m.. ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่A#m..ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่A#m.. ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่G#..ยังมีนกแตดตี้A#m.. ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่A#m..ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่A#m.. ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่G#..โตใหญ่ส่ำพี้A#m.. ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่A#m..ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่A#m.. ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่G#..น้องยังมีนกดีA#m.. ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่A#m..ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่A#m.. ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ ตี่G# ตี่ ๆ ๆ ๆ ..(อย่าสิว่าเจ้าของA#mคัก)

A#m | A#m |F# | F# |C# | C# |G# | G# |

A#m | A#m |F# | F# |C# | C# |G# | G# |

* | ** | ** |

A#m | A#m |F# | F# |C# | C# |G# | G# |A#m |คอร์ดเพลง นกแตดตี้ แนท พรสวรรค์

เนื้อเพลง นกแตดตี้ แนท พรสวรรค์ อ้ายอยากบินหนี กะหนีไปโลด สิบ่ฝืนอ้ายดอกคนดี ให้มันเหลือแต่นกแตดตี้ นำน้อง โอ ไปถืกเขาลาบแหน่แหมะ เชอะ! ไปถืกเขาปิ้งแหน่แม๊ เธอ อ้ายบอกเขานั้นมีค่า เบิ่งอ้ายเว้าจนเพ้อ เอิ๊กเขาติดราคาติเธอคือเห็น บ่ได้งึดดอกเด้อ อย่าสิว่าสะออน น้องกะยังนอนหลับสบายแต่เว็น ข้าวกะกินอิ่มดี ใจบ่ได้ยากลำเค็ญ แฮ่งสวดส่งอ้ายอย่าได้กลับมา แค่เสียเวลาที่น้องเคยให้ไป ถือว่าเฮ็ดบุญให้กับอ้ายโลดสา สิบ่ถือในวันที่ผ่านมา น้องยังมีนกแก้วตา อีกโต นกแตดตี้ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ยังมีนกแตดตี้ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่ โตใหญ่ส่ำพี้ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่ น้องยังมีนกดี ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ตี่ ตี้ ตี่ ตี่ๆๆๆ (อย่าสิว่าเจ้าของคัก)