พี่ชายเอ๋ย

 แนท พรสวรรค์ ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พี่ชายเอ๋ย แนท พรสวรรค์
เนื้อร้อง/ทำนอง: มิกซ์ ถิรวิทย์เรียบเรียง: ภาคิน DL Studioสังกัดค่าย: กระติบข้าวเหนียว เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0614352333

Gm | D# |F | Gm |

D# | F |Dm | Gm |

โอ๋Gmย..ละน้D#อ..พี่ชายCmเอ้ย.. คิดฮอดGmเจ้า..

 Gm  อ้ายเอ้ย ย้อนว่าคิดฮอดเจ้า   นั่งกอดเข่าD#อยู่ผู้เดียว บ่ได้เลียว..   หCmาผู้ใหม่..คือเจ้Gmาดอกหวา

 Gm  อ้ายเอ้ย ตั้งแต่เจ้าถิ่มป๋า   ตาหลัD#งบ่หันแนม..   น้ำตาน้Cmอง..บ่มีGmค่า..

พอสิรั้Cmง.. ให้อ้าGmยอยู่..พอสิกู้Cm..    อ้าGmยกลับมา..พอสิจ่อCmง.. ขานเอิ้Gmนใจคืนมาคึดต่D#อ ตั้งหน้า จาฮักคืFอแต่กี้..

โอ๋เด้Gmพี่ชายเอ๋ย คนเคยฮวมสู้ยอดพะทูDmบ่อนเจ้ายังบ่อมีไผซอนน้องนี้นอCmนกอดน้ำตา หลับบ่อเลยเลบสักคาแม้จันทรD#าเคลื่อนคล้อย ขี้ตะเง็นFแทนที่สักกี่Gmคืน ยังสะอื้นหาจูบสั่งลDmาเทื่อสุดท้าย อ้ายบ่อมีCmให้ไว้ใจดำGmแท้น้อ..

** |

D# | A# |Cm | Gm |
D# | A# |Cm | Gm |

น้ำตาCmบ่พอสิรั้ง.. ให้อ้าGmยอยู่..บ่พอสิกู้Cm..    อ้าGmยกลับมา..บ่พอสิจ่อCmง.. ขานเอิ้Gmนใจคืนมาคึดต่D#อ ตั้งหน้า จาฮักคืFอแต่กี้..

* | * | ** |

Gm | D# |F | Gm | Gm |คอร์ดเพลง พี่ชายเอ๋ย แนท พรสวรรค์

เนื้อเพลง พี่ชายเอ๋ย แนท พรสวรรค์ โอ๋ย ละน้อ พี่ชายเอ้ย คิดฮอดเจ้า อ้ายเอ้ย ย้อนว่าคิดฮอดเจ้า นั่งกอดเข่าอยู่ผู้เดียว บ่ได้เลียว หาผู้ใหม่ คือเจ้าดอกหวา อ้ายเอ้ย ตั้งแต่เจ้าถิ่มป๋า ตาหลังบ่หันแนม น้ำตาน้อง บ่มีค่า พอสิรั้ง ให้อ้ายอยู่ พอสิกู้ อ้ายกลับมา พอสิจ่อง ขานเอิ้นใจคืนมา คึดต่อ ตั้งหน้า จาฮักคือแต่กี้ โอ๋เด้พี่ชายเอ๋ย คนเคยฮวมสู้ ยอดพะทูบ่อนเจ้ายังบ่อมีไผซอน น้องนี้นอนกอดน้ำตา หลับบ่อเลยเลบสักคา แม้จันทราเคลื่อนคล้อย ขี้ตะเง็นแทนที่ สักกี่คืน ยังสะอื้นหา จูบสั่งลาเทื่อสุดท้าย อ้ายบ่อมีให้ไว้ ใจดำแท้น้อ น้ำตาบ่พอสิรั้ง ให้อ้ายอยู่ บ่พอสิกู้ อ้ายกลับมา บ่พอสิจ่อง ขานเอิ้นใจคืนมา คึดต่อ ตั้งหน้า จาฮักคือแต่กี้