รักตลอดไป

 OneNight แร็พ อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักตลอดไป ONENIGHT
เนื้อร้อง/ทำนอง: OneNightดนตรี: PatwanPPติดต่องานแสดง: 0947521919

F C | Dm C7 |A# Am | Gm C |
F C | Dm C7 |A# Am | Gm C |

 F  โอ้วเธอมันช่างCน่ารักเกินDmใคร   ไม่ต้องมากันรักC7นาน ๆ ได้A#ไหม   แต่อยากให้ฮักAmไปตลอด คิดถึงกัGmนขอให้บอก   ฉันจะได้Cเข้าไปกอดนะคุณ F  โอ้วเธอมันช่างCน่ารักเกินDmใคร   ไม่ต้องมากัน รัC7กนาน ๆ ได้A#ไหม     Am   ฉันจะไม่ทิ้งGmเธอไปไหน   จะอยู่กับเธอCตลอดไป เธอคนเดียว..

 F  ไม่เหมือCนสิ่งอื่นใDmด ตั้งแต่ได้รับCเธอเข้ามA#าหา   ทำตัวเอ๋อAmอยู่เป็นทุกวัน น่ารักGmเป็นงานประจำ   ทำให้นอCนยังฝันถึงเธอทุกคืน อุวอูว..

 F  แววตCาที่สดใDmส มันทำให้ฉันนั้Cนหวั่นไหA#ว..   ไม่เข้าใAmจว่าทำไม รักอยู่แล้วGmแต่ทำทำไม   ทำให้หลงไCด้ ทุกวัน ทุกคืน

 F  baby girl you knoCw i am your lovDme   เธอน่ะไม่ต้องห่วCงว่าฉันนั้นจะมีใคA#   เพราะว่าเธAmอไม่เหมือนใคGm   ที่เคยเจCอ แล้วได้รัก

 F  แค่ทำเCป็นเข้มแข็Dmง แต่ข้างในเCธออ่อนแA# Amรง..   และทำเป็นพูดGm เป็นโก้ เป็นงอนไCด้ทุกวัน

* |

   อยFากขอบคุณCทุกช่วงเวลDmา..ที่เธอมีC7ให้กัน A#  ไม่ว่าวัAmนไหน ๆGm สัญญาจะไม่Cทิ้งกัน F  เป็นเวลาCดี ๆ ..   Dm   เราจะเดิCนพร้อม ๆ กัA#   ไม่ว่าวันAmไหน ๆGm สัญญาจะไม่Cทิ้งกัน

 F  ละขอให้แค่มีเธCอนั้นเพียงรักกัDm   ละขอให้แค่ให้เธC7ออยู่เคียงคู่A#กัน..  Am   ไม่ว่าจะชาGmติ ไม่ว่าจะภพไหน   ฉัCนก็จะตามไปดูแล

 F  ฉันจะเป็นเหมือนดัCงต้นไหDm   ช่วยบังลมหนาC7วทุกค่ำA#คืน..  Am   กลอมเธอนอGmน..ก่อนนอCนทุุกคืน

* | ** |



คอร์ดเพลง รักตลอดไป ONENIGHT

เนื้อเพลง รักตลอดไป ONENIGHT โอ้วเธอมันช่างน่ารักเกินใคร ไม่ต้องมากันรักนานๆได้ไหม แต่อยากให้ฮักไปตลอด คิดถึงกันขอให้บอก ฉันจะได้เข้าไปกอดนะคุณ โอ้วเธอมันช่างน่ารักเกินใคร ไม่ต้องมากัน รักนานๆได้ไหม ฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหน จะอยู่กับเธอตลอดไป เธอคนเดียว ไม่เหมือนสิ่งอื่นใด ตั้งแต่ได้รับเธอเข้ามาหา ทำตัวเอ๋ออยู่เป็นทุกวัน น่ารักเป็นงานประจำ ทำให้นอนยังฝันถึงเธอทุกคืน อุวอูว แววตาที่สดใส มันทำให้ฉันนั้นหวั่นไหว ไม่เข้าใจว่าทำไม รักอยู่แล้วแต่ทำทำไม ทำให้หลงได้ ทุกวัน ทุกคืน baby girl you know i am your love เธอน่ะไม่ต้องห่วงว่าฉันนั้นจะมีใคร เพราะว่าเธอไม่เหมือนใคร ที่เคยเจอ แล้วได้รัก แค่ทำเป็นเข้มแข็ง แต่ข้างในเธออ่อนแรง และทำเป็นพูด เป็นโก้ เป็นงอนได้ทุกวัน อยากขอบคุณทุกช่วงเวลา ที่เธอมีให้กัน ไม่ว่าวันไหนๆสัญญาจะไม่ทิ้งกัน เป็นเวลาดีๆ เราจะเดินพร้อมๆกัน ไม่ว่าวันไหนๆสัญญาจะไม่ทิ้งกัน ละขอให้แค่มีเธอนั้นเพียงรักกัน ละขอให้แค่ให้เธออยู่เคียงคู่กัน ไม่ว่าจะชาติ ไม่ว่าจะภพไหน ฉันก็จะตามไปดูแล ฉันจะเป็นเหมือนดังต้นไหม ช่วยบังลมหนาวทุกค่ำคืน กลอมเธอนอน ก่อนนอนทุุกคืน