จอมยุทธ์

 P2Warship สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จอมยุทธ์ P2Warship พีทูวอร์ชิพ

C | C |C | C |
C | C |C | C |

 C  ครั้งหนึ่งยังมีจอมFยุทธ์ Dm  ออกเดินทางไปสุดGฟ้า C  หวังเพื่อที่จะตามFหา.. Dm  ยอดวิชาที่หายGไป

จะเอาไปแก้Amแค้น..ให้กับอาจารย์Emเขาจะต้องเป็นจ้าวDmยุทธ์ แล้วเขาGต้องยิ่งใหญ่บังเอิญเกิดตกAmเขา บังเอิญมีกิ่งEmไม้บังเอิญจึงรอดDmตาย บังเอิญคัมภีร์Gอยู่ที่นั่น

เคล็FดหลักวิชGา..ในตำรEmา..ขั้นที่หนึ่Amนั่นก็คืDmอ..การทำใGจให้สงบC รวบรวมลมปราณให้ดีเคล็FดลับวิชGา..ในตำราEm..ขั้นที่เหลืAmคือ คิดดีDm ทำดี พูดดีG เท่านี้ ได้ดีแน่นอ(C)

C | C |C | C |
C | C |C | C |

 C  ครั้นแล้วจอมFยุทธ์ Dm  ก็ออกเดินทางขึ้นจากGเขา C  ด้วยวิชาตัวFเบา Dm  ก็ล้างแค้นได้สมGใจ

เลยถูกดักแก้Amแค้น เมื่อเขาพักโรงEmเตี๊ยมแล้วถูกวางยาDmพิษ แล้วเขาGก็ล้มไปแล้วถูกผลักตกAmเขา บังเอิญมีกิ่งEmไม้บังเอิญจึงรอดDmตาย บังเอิญคัมภีร์Gอยู่ที่นั่น

* |

C | F |Dm | G |

เมื่Cอได้ลองมาอยู่คนเดีFยวก็ทำให้ใจที่เคยได้ฟุ้งซ่Dmาน ได้คิดบ้GางสุขCสงบมันอยู่ที่ใจFแย่งชิงกันไปสุดท้ายก็เหมือDmนกัน ก็แค่Gนั้น

เรื่อCงบุญคุณก็คงต้องแทFส่วนเรื่องความแค้นก็คงต้องลดDmบ้าง อภัยGบ้างสุขCสงบมันอยู่ที่ใจFอาวุธวางไว้ยื่นไมตรีให้Dmกัน คิดGได้แล้วตัวก็เบา..

Am | Em |Dm | G |
Am | Em |Dm | G |

* | * |คอร์ดเพลง จอมยุทธ์ P2Warship พีทูวอร์ชิพ

เนื้อเพลง จอมยุทธ์ P2Warship พีทูวอร์ชิพ ครั้งหนึ่งยังมีจอมยุทธ์ ออกเดินทางไปสุดฟ้า หวังเพื่อที่จะตามหา ยอดวิชาที่หายไป จะเอาไปแก้แค้น ให้กับอาจารย์เขา จะต้องเป็นจ้าวยุทธ์ แล้วเขาต้องยิ่งใหญ่ บังเอิญเกิดตกเขา บังเอิญมีกิ่งไม้ บังเอิญจึงรอดตาย บังเอิญคัมภีร์อยู่ที่นั่น เคล็ดหลักวิชา ในตำรา ขั้นที่หนึ่ง นั่นก็คือ การทำใจให้สงบ รวบรวมลมปราณให้ดี เคล็ดลับวิชา ในตำรา ขั้นที่เหลือ คือ คิดดี ทำดี พูดดี เท่านี้ ได้ดีแน่นอน ครั้นแล้วจอมยุทธ์ ก็ออกเดินทางขึ้นจากเขา ด้วยวิชาตัวเบา ก็ล้างแค้นได้สมใจ เลยถูกดักแก้แค้น เมื่อเขาพักโรงเตี๊ยม แล้วถูกวางยาพิษ แล้วเขาก็ล้มไป แล้วถูกผลักตกเขา บังเอิญมีกิ่งไม้ บังเอิญจึงรอดตาย บังเอิญคัมภีร์อยู่ที่นั่น เมื่อได้ลองมาอยู่คนเดียว ก็ทำให้ใจที่เคยได้ฟุ้งซ่าน ได้คิดบ้าง สุขสงบมันอยู่ที่ใจ แย่งชิงกันไปสุดท้ายก็เหมือนกัน ก็แค่นั้น เรื่องบุญคุณก็คงต้องแทน ส่วนเรื่องความแค้นก็คงต้องลดบ้าง อภัยบ้าง สุขสงบมันอยู่ที่ใจ อาวุธวางไว้ยื่นไมตรีให้กัน คิดได้แล้วตัวก็เบา