เมารัก

 P2Warship สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เมารัก P2Warship พีทูวอร์ชิพ

G | Em |Am | D |
G | Em |Am | Cm |

แล้Gวก็เป็นอย่างนี้Em รักที่คิดว่าต้อAmงดีสุดท้ายมันDก็ช้ำใจก็พอจะรู้Gว่าควBmรจะต้องห้ามEmใจ แต่จะทำเช่นAmไรกลับได้เจDอแต่ภาพวันเก่า

มีCใครบ้างคนเคยนิยาDมเอาไว้..ว่าความรัBmกเป็นเหตุทำให้คนEmเมาเมื่อเรานั้นรักAmใคร สติCมันก็ดูคล้ายจะบางเบD

ก็อาจเป็นเพราะฉันGนั้นคงยังเมาEmรักจึงลืมว่าฉัAmนนั้นควรหักห้ามDใจก็เมื่อมันคิดถึBmง ก็คงต้องปล่อยEmไปก็จะให้ทำอAmย่างไร ก็หัวใจDฉันยังไม่สร่าง

G F | Em D |Am Bm | Cm |

เหล้Gาเมาแล้วก็หาEmแต่ว่าการที่คิดAmถึงใคร..นั้นมันทDรมานยังอยากจะGพบ อยาBmกที่จะพูดEmคุยอยากที่จะรับAmฟัง อยากสัมผัสDเธอเหมือนวันเก่า

* | ** |

G F | Em D |Am Bm | Cm |

G | Em |Am | D |
G | Em |Am | D |

** | ** |

G F | Em |

แต่คงDต้องมีAmสักวัน..ที่BmหัวใจCm..ฉันมันจะสร่าGง..คอร์ดเพลง เมารัก P2Warship พีทูวอร์ชิพ

เนื้อเพลง เมารัก P2Warship พีทูวอร์ชิพ แล้วก็เป็นอย่างนี้ รักที่คิดว่าต้องดี สุดท้ายมันก็ช้ำใจ ก็พอจะรู้ว่าควรจะต้องห้ามใจ แต่จะทำเช่นไร กลับได้เจอแต่ภาพวันเก่า มีใครบ้างคนเคยนิยามเอาไว้ ว่าความรักเป็นเหตุทำให้คนเมา เมื่อเรานั้นรักใคร สติมันก็ดูคล้ายจะบางเบา ก็อาจเป็นเพราะฉันนั้นคงยังเมารัก จึงลืมว่าฉันนั้นควรหักห้ามใจ ก็เมื่อมันคิดถึง ก็คงต้องปล่อยไป ก็จะให้ทำอย่างไร ก็หัวใจฉันยังไม่สร่าง เหล้าเมาแล้วก็หาย แต่ว่าการที่คิดถึงใคร นั้นมันทรมาน ยังอยากจะพบ อยากที่จะพูดคุย อยากที่จะรับฟัง อยากสัมผัสเธอเหมือนวันเก่า แต่คงต้องมีสักวัน ที่หัวใจ ฉันมันจะสร่าง