อย่า อยู่ อย่าง อยาก

 P2Warship สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก P2Warship พีทูวอร์ชิพ

Bm7 | E7 |Amaj7 | F#7 |

Bm7 | E7 |Amaj7 | F#7 |
Bm7 | E7 |Amaj7 | Amaj7 |

ฉัBm7นต่อเรืEอ..ด้วยหัวใจAmaj7เตรียมพร้F#7อมเดินทางไBm7ป..ท่องทE7ะเลดูสักทีAmaj7

คลื่Bm7นลม..นั้นEรุนแรง รู้ดีAmaj7แต่เสียงF#7หัวใจที่มีBm7บอกฉันE7ให้ลองออกไปAmaj7เผชิญกับมัF#7

หาDก..อยากเห็นพื้นEแผ่นดินสดใC#m7แต่ไม่ยอมF#7ลอยเรือข้ามไปBm7ปล่อE7ยเรือไว้อย่างนั้A | A7น..แล้Dว..อีกเมื่อไรEจะถึงฝั่งฝัC#m7ต้องขอไปF#7ตามใจสักวัBm7ออกEตามฝันสักทีA

Bm7นบางครั้E7ง..มันต้องเสี่Amaj7ยงแม้รู้F#7..ว่ามีเพีBm7ยง..เศษเสี้ยEวที่จะสมหวัAmaj7แต่Bm7หาก..เสียงE7หัวใจร้องดัAmaj7เกิดมF#7ามีเพียงหนึ่งครั้Bm7ลองใช้E7ครั้งหนึ่งกับฝันAmaj7ให้มันได้รู้F#7

* |

มีBm7ใครเคยบอกไว้E7..      ว่าAmaj7อย่าอยู่อย่างอยF#7ากเลืBm7อกแล้ว ต้องE7ลองให้รู้Amaj7..แม้Bm7คลื่นลมจะแรE7ง.. จะขAmaj7อนั่งเรือไปสู่F#7..ต้Bm7องลอง..ให้E7รู้กันไปAmaj7..

* | * |

Amaj7 |คอร์ดเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก P2Warship พีทูวอร์ชิพ

เนื้อเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก P2Warship พีทูวอร์ชิพ ฉันต่อเรือ ด้วยหัวใจ เตรียมพร้อมเดินทางไป ท่องทะเลดูสักที คลื่นลม นั้นรุนแรง รู้ดี แต่เสียงหัวใจที่มี บอกฉันให้ลองออกไปเผชิญกับมัน หาก อยากเห็นพื้นแผ่นดินสดใส แต่ไม่ยอมลอยเรือข้ามไป ปล่อยเรือไว้อย่างนั้น แล้ว อีกเมื่อไรจะถึงฝั่งฝัน ต้องขอไปตามใจสักวัน ออกตามฝันสักที ในบางครั้ง มันต้องเสี่ยง แม้รู้ ว่ามีเพียง เศษเสี้ยวที่จะสมหวัง แต่หาก เสียงหัวใจร้องดัง เกิดมามีเพียงหนึ่งครั้ง ลองใช้ครั้งหนึ่งกับฝันให้มันได้รู้ มีใครเคยบอกไว้ ว่าอย่าอยู่อย่างอยาก เลือกแล้ว ต้องลองให้รู้ แม้คลื่นลมจะแรง จะขอนั่งเรือไปสู่ ต้องลอง ให้รู้กันไป