ยิ้มหาย (Lost Smile)

 PAE SAX สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยิ้มหาย PAE SAX
เนื้อร้อง: ฟองเบียร์ทำนอง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิมเรียบเรียง: บริพัตร หวานคำเพราะดนตรี: PAE SAX, สร้างสรรค์ วัฒนกุล, ณัฐพล แสงเสียงฟ้า, พัชรพงศ์ เรืองหิรัญวงศ์, สถิตพร สมพงศ์โปรดิวเซอร์: บริพัตร หวานคำเพราะ, PAE SAXสังกัดค่าย: Melodic Corner, Believe Musicติดต่องานแสดง: 0624949583

Amaj7 | E9 |
Amaj7 | E9 |

ถามDmaj7ไปโดยไม่คิด..ว่ามีสิทC#mธิ์อะไรไปถามเธอที่ถาBmมเพราะว่าไม่เจE7#9ออะไรที่คุ้นAmaj7เคยถามDmaj7ไปโดยไม่สน..ว่าเธอจะมอC#mงว่าตัวฉันเกิF#mนเลยที่ถาBmมเรื่องส่วนตัB7วเธอไปE

มันไม่คุ้Dmaj7นเวลาแก้มเธอมีรอยน้ำตC#mไม่คุ้นเวลาที่เธอBmพูดจา และมีเสียEงสะอื้นข้างในAmaj7มันแอบคิดDmaj7ไปเอง เข้าข้างตัวเองว่าฉัC#mนทียืนใกล้ ๆF#7 ..มีBmสิทธิ์ห่วงใยเธE

ใครที่ทำให้รอยยิ้มเธAmaj7อหาย..ใครA7ขโมยทุกมุมของความสดใสDmaj7เธอไปใครDmทำลายหัวใจที่ช่างอ่อนโยC#mจนเธอต้องร้องF#mไห้ก็คิBmดจนฉันร้อนรE

ว่าใครเป็นคนที่ทำเธอเสีAmaj7ยใจ      A7คนอย่างฉันนั้นพอจะทำDmaj7อะไรเพื่อเธอได้ไหDmให้ยิ้มของเธอกลัC#mบคืนให้ทุกความขมขื่F#mน..ของเธอหายไBmได้ไหEม แม้รู้แก่ใจไม่มีสิทธิ์

Amaj7 | E9 |

Fmaj7 | Em |Fmaj7 | Cmaj7 |
D#maj7 | Dm |D# | E |

มันไม่คุ้Dmaj7นเวลาแก้มเธอมีรอยน้ำตC#mไม่คุ้นเวลาที่เธอBmพูดจา และมีเสียEงสะอื้นข้างในAmaj7มันแอบคิดDmaj7ไปเอง เข้าข้างตัวเองว่าฉัC#mนทำไมไม่ใช่F#7 ..Bmนที่ได้ดูแลหัวใจเธE

* | ** |

Amaj7 | E9 | ( x4 )คอร์ดเพลง ยิ้มหาย PAE SAX

เนื้อเพลง ยิ้มหาย PAE SAX ถามไปโดยไม่คิด ว่ามีสิทธิ์อะไรไปถามเธอ ที่ถามเพราะว่าไม่เจออะไรที่คุ้นเคย ถามไปโดยไม่สน ว่าเธอจะมองว่าตัวฉันเกินเลย ที่ถามเรื่องส่วนตัวเธอไป มันไม่คุ้นเวลาแก้มเธอมีรอยน้ำตา ไม่คุ้นเวลาที่เธอพูดจา และมีเสียงสะอื้นข้างใน มันแอบคิดไปเอง เข้าข้างตัวเอง ว่าฉันทียืนใกล้ๆ มีสิทธิ์ห่วงใยเธอ ใครที่ทำให้รอยยิ้มเธอหาย ใครขโมยทุกมุมของความสดใสเธอไป ใครทำลายหัวใจที่ช่างอ่อนโยน จนเธอต้องร้องไห้ ก็คิดจนฉันร้อนรน ว่าใครเป็นคนที่ทำเธอเสียใจ คนอย่างฉันนั้นพอจะทำอะไรเพื่อเธอได้ไหม ให้ยิ้มของเธอกลับคืน ให้ทุกความขมขื่น ของเธอหายไป ได้ไหม แม้รู้แก่ใจไม่มีสิทธิ์ มันไม่คุ้นเวลาแก้มเธอมีรอยน้ำตา ไม่คุ้นเวลาที่เธอพูดจา และมีเสียงสะอื้นข้างใน มันแอบคิดไปเอง เข้าข้างตัวเอง ว่าฉันทำไมไม่ใช่ คนที่ได้ดูแลหัวใจเธอ