เพราะอะไร

 ป้าง นครินทร์ สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เพราะอะไร ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์
สังกัดค่าย: Sony Music

Em A | D |Em A | D Dsus4 D |

เธอเคยถาEmมกับฉัน ที่ฉันAรักเธอว่าอยากจะรู้DรักเพF#mราะอะไรBmกลับไปคิEmดไปค้น ใคร่ครวญAมากมายไม่เD F#mจอ...คำตอบ Bm

ที่ผ่านมานั้Emนไม่คิดอยากรู้Aที่มาและไม่เคยหDาเหตุผF#mลใด ๆBmแค่ตัวฉันEmเพียงรู้..ว่าเป็นAสุขใจเมื่ออยู่Dเคียงกัน

อาจจะฟัEmงแล้วไร้เหตุผAว่าสิ่งที่ทำDให้คF#mนรักกัBmหรือเป็นเพียEmงรอยยิ้มรอยนั้Gนเมื่อวันแรกเจAหากจะหEmาเหตุผลสักคำA ว่าสิ่งที่ทำDให้ฉัF#mนรักเธBmนั่นเป็นเพรEmาะตัวฉันมาเจAอ เจอสิ่งดีงาD

Em A | D F#m Bm |Em A | D |
Em A | D F#m Bm |Em A | D |

* |

ตั้งแต่วันฉันEmพบเธอ ก็เจAอแต่สิ่งดีD Dsus4 Dงามตั้งแต่วันฉันEmพบเธอ ได้เจAอแต่สิ่งดีD Dsus4 Dงามคอร์ดเพลง เพราะอะไร ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

เนื้อเพลง เพราะอะไร ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ เธอเคยถามกับฉัน ที่ฉันรักเธอ ว่าอยากจะรู้รักเพราะอะไร กลับไปคิดไปค้น ใคร่ครวญมากมาย ไม่เจอ คำตอบ ที่ผ่านมานั้นไม่คิดอยากรู้ที่มา และไม่เคยหาเหตุผลใดๆแค่ตัวฉันเพียงรู้ ว่าเป็นสุขใจเมื่ออยู่เคียงกัน อาจจะฟังแล้วไร้เหตุผล ว่าสิ่งที่ทำให้คนรักกัน หรือเป็นเพียงรอยยิ้มรอยนั้นเมื่อวันแรกเจอ หากจะหาเหตุผลสักคำ ว่าสิ่งที่ทำให้ฉันรักเธอ นั่นเป็นเพราะตัวฉันมาเจอ เจอสิ่งดีงาม ตั้งแต่วันฉันพบเธอ ก็เจอแต่สิ่งดีงาม ตั้งแต่วันฉันพบเธอ ได้เจอแต่สิ่งดีงาม