ลาออก (Ost.บอสฉันขยันเชือด)

 Paradox สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ลาออก Paradox พาราด็อกซ์
เนื้อร้อง: มวลหมู่ทำนอง: จาตุรนต์ เอมซ์บุตรเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Paradox (พาราด็อกซ์)สังกัดค่าย: genie records

ออกต้องออกแล้วเนี่ย ออกต้องออกแล้วเนี่ยออกต้องออกแล้วเนี่ย

ออกG#ต้องออกแล้วเนี่ยออกG#ต้องออกแล้วเนี่ย..  C#ออกG#ต้องออกแล้วเนี่ยออกG#ต้องออกแล้วเนี่ย..  D#

นั่งทำงาG#น..หลายปี ยังไม่ไปFmไหนเหนื่อยจะตาG#ย เจ้านาย..ยังไม่เหลียวD#แลให้เงินเดือG#น..นิดเดียว เลยต้องยอFmมแพ้ก็เจ้านาG#ย..ไม่แฟD#ร์ อยู่ก็ท้อใG#

เสียD#เวลาน่ะ เสียเวลาออG#ก อย่างนี้ต้องลาอFmอกจะขอลาออD#ก ประท้วงคนงกC#นักอย่างนี้ต้องลาออG#ก อย่างงี้ล่ะต้องอFmอกจะขอลาออD#ก รู้แล้C#วรู้รอดไปG#..

G# | G# |

อยู่กับเธG#อ..ก็เหมือนกัน มันก็นาFmนแล้วแต่ก็ไม่มีG#..วี่แวว..ที่เธอจะเห็นD#ใจให้ความรัG#ก..นิดเดียว ใครจะทนFmไหวกดเงินเดือG#น หัวใจD# อยู่ไปก็G#เซ็ง

* |

C# | C# |G# | G# |C# | C# |D# | D# |

** |

เสียD#เวลาน่ะ เสียเวลาออG#ก อย่างนี้ต้องลาอFmอกจะขอลาออD#ก ประท้วงคนงกC#นักอย่างนี้ต้องลาออG#ก อย่างงี้ล่ะต้องอFmอกจะขอลาออD#ก ประท้วงคนงกC#รัก

อย่างนี้ต้องลาออG#ก อยู่เสียเวลาเปFmล่าอย่างงี้ล่ะต้องออD#ก ประท้วงคนงกC#นักอย่างนี้ต้องลาออG#ก อย่างงี้ล่ะต้องอFmอกจะขอลาออD#ก รู้แล้C#วรู้รอดไปG#..

G# |คอร์ดเพลง ลาออก Paradox พาราด็อกซ์

เนื้อเพลง ลาออก Paradox พาราด็อกซ์ ออกต้องออกแล้วเนี่ย ออกต้องออกแล้วเนี่ย ออกต้องออกแล้วเนี่ย ออกต้องออกแล้วเนี่ย ออกต้องออกแล้วเนี่ย ออกต้องออกแล้วเนี่ย ออกต้องออกแล้วเนี่ย นั่งทำงาน หลายปี ยังไม่ไปไหน เหนื่อยจะตาย เจ้านาย ยังไม่เหลียวแล ให้เงินเดือน นิดเดียว เลยต้องยอมแพ้ ก็เจ้านาย ไม่แฟร์ อยู่ก็ท้อใจ เสียเวลาน่ะ เสียเวลา ออก อย่างนี้ต้องลาออก จะขอลาออก ประท้วงคนงกนัก อย่างนี้ต้องลาออก อย่างงี้ล่ะต้องออก จะขอลาออก รู้แล้วรู้รอดไป อยู่กับเธอ ก็เหมือนกัน มันก็นานแล้ว แต่ก็ไม่มี วี่แวว ที่เธอจะเห็นใจ ให้ความรัก นิดเดียว ใครจะทนไหว กดเงินเดือน หัวใจ อยู่ไปก็เซ็ง เสียเวลาน่ะ เสียเวลา ออก อย่างนี้ต้องลาออก จะขอลาออก ประท้วงคนงกนัก อย่างนี้ต้องลาออก อย่างงี้ล่ะต้องออก จะขอลาออก ประท้วงคนงกรัก อย่างนี้ต้องลาออก อยู่เสียเวลาเปล่า อย่างงี้ล่ะต้องออก ประท้วงคนงกนัก อย่างนี้ต้องลาออก อย่างงี้ล่ะต้องออก จะขอลาออก รู้แล้วรู้รอดไป