MOVE ON

 พิม ฐิติยากร สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง MOVE ON พิม ฐิติยากร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ต้อง พริกไทยเรียบเรียง: พรรษวุฒิ แย้มศิริ, ณัฐดนัย อาลัยสุขดนตรี: Arm AA

D# Gm/D | Cm A#m D# |G# Gm | Fm A# |

ขอให้โชคดีD# นับตั้งแต่นี้Gm/Dต้องไม่งอแCmง ดูแลตัวเองให้A#m D#ดีฉันไม่เป็นไG#ร ไม่ได้ไปไหGmแค่จะอวยพFmร จากนี้ให้นอนฝันดีA#

รู้กันแค่เรD#า ยามที่เธอเหGm/DงาฉันจะรออCmยู่ ไม่ว่าจะสุขหรือเA#m D#ศร้าเธอไม่ต้องร้อG#ง ไม่ต้องร้องทางที่Gmดีที่เราสอง..นั้นFmต้องแยกจากกัA#

อย่างน้อG#ยถึงเราจากกัG#mนแต่ยังรู้Gm Csus4 Cจัก..เท่านี้Fmที่ฉันให้ได้เป็นของขวัA#ญ..

ฉันแค่ต้องถอD#ย ปล่อยให้เธอไGm/Dถ้าจะ Move OCmn สักคนต้องถอดถอนใA#m D#เจ็บกว่านั้G#น ฉันไม่พูด ให้เธอพูGmดก็ไม่กล้าก้มFmหน้าฝืนมันไว้A#ฉันแค่ต้องถอD#ย ปล่อยให้เธอไGm/Dถ้าจะ Move OCmn ต้องมีสักคนถอยไA#m D#ให้ได้เริ่มG#ใหม่..  GmดีFmกว่ายอมทนยื้A#อ (แค่ยอมยิ้มให้มัน)

G# | Gm |C# | A# |

เธอไม่ได้ผิD#ด ผิดก็ที่ฉัGm/Dที่ไม่ได้ทำCmอะไรให้ดีขึ้นเA#m D#ลยปล่อยให้เธอฝัG#น ได้แต่ฝันได้แต่ฝัGmนอยู่อย่างเคย ให้Fmไม่ได้อย่างใคA#

* | ** |

G# | Gm |G# G#m | A# |

** |

G# | Gm | G#m | Fm A# | D# |คอร์ดเพลง MOVE ON (มูฟออน) พิม ฐิติยากร

เนื้อเพลง MOVE ON พิม ฐิติยากร ขอให้โชคดี นับตั้งแต่นี้ ต้องไม่งอแง ดูแลตัวเองให้ดี ฉันไม่เป็นไร ไม่ได้ไปไหน แค่จะอวยพร จากนี้ให้นอนฝันดี รู้กันแค่เรา ยามที่เธอเหงา ฉันจะรออยู่ ไม่ว่าจะสุขหรือเศร้า เธอไม่ต้องร้อง ไม่ต้องร้อง ทางที่ดีที่เราสอง นั้นต้องแยกจากกัน อย่างน้อยถึงเราจากกันแต่ยังรู้จัก เท่านี้ที่ฉันให้ได้เป็นของขวัญ ฉันแค่ต้องถอย ปล่อยให้เธอไป ถ้าจะ Move On สักคนต้องถอดถอนใจ เจ็บกว่านั้น ฉันไม่พูด ให้เธอพูดก็ไม่กล้า ก้มหน้าฝืนมันไว้ ฉันแค่ต้องถอย ปล่อยให้เธอไป ถ้าจะ Move On ต้องมีสักคนถอยไป ให้ได้เริ่มใหม่ ดีกว่ายอมทนยื้อ (แค่ยอมยิ้มให้มัน) เธอไม่ได้ผิด ผิดก็ที่ฉัน ที่ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นเลย ปล่อยให้เธอฝัน ได้แต่ฝัน ได้แต่ฝันอยู่อย่างเคย ให้ไม่ได้อย่างใคร