เปลี่ยนจากเขาเป็นเฮาได้บ่

  ฝัน ณัฐวดี   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เปลี่ยนจากเขาเป็นเฮาได้บ่ ฝัน ณัฐวดี
เนื้อร้อง/ทำนอง: ฝัน ณัฐวดีเรียบเรียง: เต้ย วชิระ จำปาหอมโปรดิวเซอร์: โทนี่ เพชรเสิงสางติดต่องานแสดง: 0913514879

C#m | G#m |F#m | G#m |

A B | C#m |A B | E B |

 E  พยายามทำใจ..กับคำBที่อ้ายบอก   ให้ออกจาC#mกชีวิตของกันและกัน   ทางใคAร ทางมัน อ้ายว่าคงสิดีE

   จบกันBมื้อนี้ ให้แล้วC#mไป   คำเว้าของคนเบิดAใจ อ้ายว่าให้น้องEพอ   น้องกะพBอตามที่อ้ายขC#m   ฮักนี้จบแล้วฮู้Aบ่ อ้ายเดินหนีจากน้องBไป..

แล้วAวันหนึ่งอ้ายกลับหวนBคืนมาบอกว่าเขG#mาทำให้ต้องเสียC#mใจบอกว่าเขาAบ่ได้จริงใBบ่ได้ฮักอ้าG#mยส่ำน้องที่บอกลาC#mมื้อAนั้น..น้องเสียBใจที่อ้ายจากไG#mป ตัดขาดบ่หัวC#mซาแต่น้องบ่ถือAโทษ บ่โกรธดอกหนBกะย้อนว่G#mาฮักอ้ายเบิดC#mใจ

กลับมAาฮักกัBอยู่เคียงข้างฝัG#mน เซาคิดฮอดเขาผู้C#mจากไปอ้ายจ๋Aา เปลี่ยนใจได้ไหBน้องขอดามG#mใจ แค่อ้ายให้โอกาสก็Bพอ

เปลี่AยนจากเขBา..เป็นเฮG#mา ได้บ่C#mเซาคิดAฮอดเขาได้บ่Bน้องบ่อยากเห็G#mน..ยามC#mอ้ายฮ้องAไห้ใจน้องBกะเจ็บ เจ็G#mบบ่ต่างอ้ายC#mดอกน้องจริงจัAง บ่ได้มาหลอBน้องอยากบอG#mกให้อ้ายตัดใC#mเซาสAา เซาคิดBฮอดเขาถิ่มความว่างเปล่G#mา ให้อ้ายอยู่กับควาC#mมเป็นจริงน้องยอมAเปลี่ยนแปลงทุกสิ่Bง..ให้อ้ายEคืนมา

C#m | G#m |A | E |
C#m | G#m |A | B |

* | ** | *** |

A B | C#m |
A B | E |คอร์ดเพลง เปลี่ยนจากเขาเป็นเฮาได้บ่ ฝัน ณัฐวดี

เนื้อเพลง เปลี่ยนจากเขาเป็นเฮาได้บ่ ฝัน ณัฐวดี พยายามทำใจ กับคำที่อ้ายบอก ให้ออกจากชีวิตของกันและกัน ทางใคร ทางมัน อ้ายว่าคงสิดี จบกันมื้อนี้ ให้แล้วไป คำเว้าของคนเบิดใจ อ้ายว่าให้น้องพอ น้องกะพอตามที่อ้ายขอ ฮักนี้จบแล้วฮู้บ่ อ้ายเดินหนีจากน้องไป แล้ววันหนึ่งอ้ายกลับหวนคืนมา บอกว่าเขาทำให้ต้องเสียใจ บอกว่าเขาบ่ได้จริงใจ บ่ได้ฮักอ้ายส่ำน้องที่บอกลา มื้อนั้น น้องเสียใจ ที่อ้ายจากไป ตัดขาดบ่หัวซา แต่น้องบ่ถือโทษ บ่โกรธดอกหนา กะย้อนว่าฮักอ้ายเบิดใจ กลับมาฮักกัน อยู่เคียงข้างฝัน เซาคิดฮอดเขาผู้จากไป อ้ายจ๋า เปลี่ยนใจได้ไหม น้องขอดามใจ แค่อ้ายให้โอกาสก็พอ เปลี่ยนจากเขา เป็นเฮา ได้บ่ เซาคิดฮอดเขาได้บ่ น้องบ่อยากเห็น ยามอ้ายฮ้องไห้ ใจน้องกะเจ็บ เจ็บบ่ต่างอ้ายดอก น้องจริงจัง บ่ได้มาหลอก น้องอยากบอกให้อ้ายตัดใจ เซาสา เซาคิดฮอดเขา ถิ่มความว่างเปล่า ให้อ้ายอยู่กับความเป็นจริง น้องยอมเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง ให้อ้ายคืนมา