หลงเธอ

 ปู อาทิตยา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หลงเธอ ปู อาทิตยา
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจี๊ยบ นิสาเรียบเรียง: สุเทพ หะขุนทดสังกัดค่าย: เออน่า เรคคอร์ด

Dm | Am |Gm | C |

Dm | Am |Gm | C | Dm |

อ้ายเป็นไผDmน้อมาแต่ไส พ้อพอดีAm น้องกะถืกใจป้Gmาด คือหล่อแท้น้C

อยากสิเข้DmาไปหาไปทักอยากไปบอAmกว่าอ้ายน่ารักหัวใGmจ..น้องหลงอ้าC

ละลาย ละลาDmย ยืนงงหม่องนี้ไม่ใช่หลงทาAmง แต่หลงเธอคนดีมีอีกไหGmม อยู่ไสแบบนี้CกลางวันแดดแรDmงเฮ็ดให้หน้าดำเธอน่ารักจัAmง เฮ็ดให้ใจเต้นแฮงบ่อยาGmกเสแสร้ง แกล้งเป็นบ่Cฮัก

หลงอ้าA#ยฮู้บ่ตอนนี้C มักแฮAmง อ้ายแซ่บอีหDmลีมันถืกใGmจจนไปบ่เป็Cเห็นเธA#อเหมือนเห็นอนาคCอยากคบAmเป็นพ่อของลูDmกได้บ่Gm อ้ายจ๋C

มักน้องแหA#น่ แบ่งใจให้จักหน่Cอยมักน้อย ๆAm แบ่งใจทีละนิDmค่อย ๆ คิGmด.. ตัดสินใจC แล้วมารักกัF (Gm) (Am) (C)น..

Dm | Am |Gm | C |

Dm | Am |Gm | C | Dm |

* | ** | *** |

หลงอ้าDmยฮู้บ่ตอนนี้ ทุกวินาทีAmน้องมีแต่อ้ายตั้งแต่พ้อกัGmนกะอยู่ในหัวใCอยากจับDmมืออ้ายหย่าง หากว่าอ้ายAmบ่ทันมีไผมาดูแGmล..หัวใจCของน้อง มาครองฮักFกัน

Dm | Am |Gm | C |Dm |คอร์ดเพลง หลงเธอ ปู อาทิตยา

เนื้อเพลง หลงเธอ ปู อาทิตยา อ้ายเป็นไผน้อมาแต่ไส พ้อพอดี น้องกะถืกใจ ป้าด คือหล่อแท้น้อ อยากสิเข้าไปหาไปทัก อยากไปบอกว่าอ้ายน่ารัก หัวใจ น้องหลงอ้าย ละลาย ละลาย ยืนงงหม่องนี้ ไม่ใช่หลงทาง แต่หลงเธอคนดี มีอีกไหม อยู่ไสแบบนี้ กลางวันแดดแรงเฮ็ดให้หน้าดำ เธอน่ารักจัง เฮ็ดให้ใจเต้นแฮง บ่อยากเสแสร้ง แกล้งเป็นบ่ฮัก หลงอ้ายฮู้บ่ตอนนี้ มักแฮง อ้ายแซ่บอีหลี มันถืกใจจนไปบ่เป็น เห็นเธอเหมือนเห็นอนาคต อยากคบเป็นพ่อของลูกได้บ่ อ้ายจ๋า มักน้องแหน่ แบ่งใจให้จักหน่อย มักน้อยๆแบ่งใจทีละนิด ค่อยๆคิด ตัดสินใจ แล้วมารักกัน หลงอ้ายฮู้บ่ตอนนี้ ทุกวินาทีน้องมีแต่อ้าย ตั้งแต่พ้อกันกะอยู่ในหัวใจ อยากจับมืออ้ายหย่าง หากว่าอ้ายบ่ทันมีไผ มาดูแล หัวใจของน้อง มาครองฮักกัน