หลุดปากใช่ไหม

  Power Pat   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หลุดปากใช่ไหม Power Pat พาวเวอร์แพท
ทำนอง/เรียบเรียง: ธานินทร์ ช.สรพงษ์เนื้อร้อง: แสนคม สมคิดสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Dm C | A# |Dm C | A# C |

ใจจริงก็พDmอรู้.. C  ว่ารักของฉันA#ที่เติมลงไปCมันจวนจะหมดDmแล้ว.. C  แววตาเธอเฝ้าA#อยู่   C

เริ่มดูไม่ค่อยDmซึ้ง.. C  แต่ถึงแม้ช้ำA# จะทนทำใจCจะคอยให้ควาFมรัก ยอGmม..ทุกAmข์..ทรA#มาน.. Gm  เผื่อเธอจะเห็นใจA#กัน.. Gm  เพราะไม่ต้องการให้มันA# Cจบ..

หลุดปากมาใช่ไหFม ที่บอกว่าไม่รักDmกันฉันขอให้ตัวเธอบอGmก..ว่ามัFนไม่เป็นจริCพูดผิA#ด พูดใหม่ไหFม โปรดอย่Aาทำร้ายกัDm C A#น..ฉันรู้Gmว่าเธอก็เจ็A#บอยู่เหมือนกัCน (ฉันดูออก)

Dm C | A# |Dm C | A# C |

เธอเองอาจจะDmเหงา..Cและเพราะว่าเขA#ามาทำเอาใจCทำเป็นให้ควาDmมรัก.. C  ตามใจเธอทุกA#อย่าง..C

เป็นใครก็คงDmซึ้ง.. Cแต่ฉันก็รู้A# ลึก ๆ ในใจC ไม่เคยจะลืมFฉันยัGmง..รัAmก..กันA#อยู่ Gm  เรื่องเรายังฝังใจA#อยู่.. Gm  และฉันก็รู้คิดไม่A# Cผิด..

* |

ก็ได้แต่คิDmดว่าชีวิCตทั้งหมดนี้A#..จะไม่มีDmเหลือความรัCกให้กับใA# Cคร..จะอยู่อย่างไF Gm Am A#ร..ถ้าฉัA#mนไม่ได้รักเธF Cอ..

F | A |A# | C |

* |

Dm C | A# |Dm C | A# C |F |คอร์ดเพลง หลุดปากใช่ไหม Power Pat พาวเวอร์ แพท

เนื้อเพลง หลุดปากใช่ไหม PowerPat พาวเวอร์แพท ใจจริงก็พอรู้ ว่ารักของฉันที่เติมลงไป มันจวนจะหมดแล้ว แววตาเธอเฝ้าอยู่ เริ่มดูไม่ค่อยซึ้ง แต่ถึงแม้ช้ำ จะทนทำใจ จะคอยให้ความรัก ยอม ทุกข์ ทรมาน เผื่อเธอจะเห็นใจกัน เพราะไม่ต้องการให้มันจบ หลุดปากมาใช่ไหม ที่บอกว่าไม่รักกัน ฉันขอให้ตัวเธอบอก ว่ามันไม่เป็นจริง พูดผิด พูดใหม่ไหม โปรดอย่าทำร้ายกัน ฉันรู้ว่าเธอก็เจ็บอยู่เหมือนกัน (ฉันดูออก) เธอเองอาจจะเหงา และเพราะว่าเขามาทำเอาใจ ทำเป็นให้ความรัก ตามใจเธอทุกอย่าง เป็นใครก็คงซึ้ง แต่ฉันก็รู้ ลึกๆในใจ ไม่เคยจะลืมฉัน ยัง รัก กันอยู่ เรื่องเรายังฝังใจอยู่ และฉันก็รู้คิดไม่ผิด ก็ได้แต่คิดว่าชีวิตทั้งหมดนี้ จะไม่มีเหลือความรักให้กับใคร จะอยู่อย่างไร ถ้าฉันไม่ได้รักเธอ