ตบตา

  Power Pat   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตบตา Power Pat พาวเวอร์แพท

Gm | C |Gm | C |
Gm | C |Gm | C |

 Gm  หยุดความคิด อย่ามัวCเล่นกล Gm  เสกเวทย์มนต์..ให้ฉันCงมงาย Gm  สับเปลี่ยนคน สับสนCวุ่นวาย   สับเปลี่ยนใจD#7.. ให้เขFาตลอดมา

 Gm  หลอกว่ารัก หลอกกันCจนเชื่อใจ Gm  แต่ที่แท้ หลอกฉันCตายใจ Gm  ผิดกับเขา แกล้งทำไCม่สนใจ   แต่ทำไม.D#7. รักเขFาเหลือเกิน

อย่าตบตA#ากันอีกเลFย เลิD#กมีน้ำตFอย่าแสดA#ง..ว่าเสียFใจ มันD#ไม่ใช่เลFหยุดหลอกกัD7นเสียที ถ้าไม่GmจริงใจเสีCmยเวลาเปล่า ขอD#ให้เลิกตบตFากันสักที

Gm | C |Gm | C |
Gm | C |Gm | C |

 Gm  เกลียดความรัก.. ที่เธอCไม่ตั้งใจ Gm  เกลียดความช้ำ เฝ้ารักCเธอทำไม Gm  เกลียดความทุกข์..กัดกินCในหัวใจ   อยากจบไปD#7.. พอทีFนะเธอ

* |

Gm | C |Gm | C |
D#7 | F |F | F |

* | * |

Gm | C | Gm | C | ( x4 )คอร์ดเพลง ตบตา PowerPat พาวเวอร์แพท

เนื้อเพลง ตบตา Power Pat พาวเวอร์ แพท หยุดความคิด อย่ามัวเล่นกล เสกเวทย์มนต์ ให้ฉันงมงาย สับเปลี่ยนคน สับสนวุ่นวาย สับเปลี่ยนใจ ให้เขาตลอดมา หลอกว่ารัก หลอกกันจนเชื่อใจ แต่ที่แท้ หลอกฉันตายใจ ผิดกับเขา แกล้งทำไม่สนใจ แต่ทำไม รักเขาเหลือเกิน อย่าตบตากันอีกเลย เลิกมีน้ำตา อย่าแสดง ว่าเสียใจ มันไม่ใช่เลย หยุดหลอกกันเสียที ถ้าไม่จริงใจ เสียเวลาเปล่า ขอให้เลิกตบตากันสักที เกลียดความรัก ที่เธอไม่ตั้งใจ เกลียดความช้ำ เฝ้ารักเธอทำไม เกลียดความทุกข์ กัดกินในหัวใจ อยากจบไป พอทีนะเธอ